| 2024| 2023| 2022| 2021|

| 2020| 2019| 2018| 2017| 2016| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |

| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |

| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 |

 

2024

Číslo M
Předmluva strana
Redakce: Úvodník 3
Blok I strana
Pavel Stříž: Generování pseudonáhodného čísla po cifrách 4 – 13
Pavel Stříž: Recenze knihy: Permutation Puzzles – A Mathematical Perspective 14 – 15
Blok II strana
Pavel Stříž: Sudoku s překryvy: Ahoj, světe! 16 – 21
Pavel Stříž: Úvod do programu Picat 22 – 25
Pavel Stříž: Raylib + R = Raylib x R = RaylibR: Ahoj, světe! 26 – 31
Pavel Stříž: Recenze knihy: Taking Sudoku Seriously 32 – 34
Pavel Stříž: Recenze knihy: Geometrické magické čtverce 35 – 36
Pavel Stříž: Rešerše zdrojů: Logická hra sudoku 37 – 38
Blok III strana
Pavel Stříž: Nové a aktualizované balíčky v TEXovém světě 39 – 49
Pavel Stříž: Rešerše zdrojů: Neperiodický dílek 50
Číslo 2
Zprávy a informace strana
Ondřej Vencálek: Zpráva o činnosti České statistické společnosti (ČStS) v roce 2023 3 – 5
Vědecké a odborné články strana
Martin Anděl: Výběr podle kvót 6 – 18
Zprávy a informace strana
Jaromír Antoch: PROBASTAT 2024 19 – 20
Patrícia Martinková: Pozvánka na IMPS 2024 21
Michal Hoftich: Pozvánka na TUG 2024 22
Číslo 1
Vzpomínky na profesora Jiřího Anděla strana
3 – 9
Ze vzpomínek profesora Jiřího Anděla strana
10 – 46
1. Jiří Anděl o sobě 11 – 16
2. Jaroslav Hájek 17 – 19
3. Josef Machek 20 – 26
4. Vladimír Kořínek 27 – 28
5. Kolegové z katedry 29 – 34
6. Kolegové z domova i ciziny 35 – 37
7. Kolegové z MFF UK 38 – 40
8. Matfyzácká směs 41 – 45
9. Matfyzácká poezie 46

2023

Číslo 4
Vědecké a odborné články strana
Per Volf: Vliv Covidu na výsledky sportovních utkání: Zhoršily prázdné ochozy bilanci domácích týmů? 3 – 16
Zprávy a informace strana
Redakce: 11. světový kongres věnovaný pravděpodobnosti a statistice 17
Redakce: Pozvánka na konferenci OSSConf 2024 18
Ondřej Vencálek: Mikuklášské blýskání 19 – 20
Ondřej Vencálek: Konference Energy Days 2023 21 – 22
Tomáš Chupáň: Statistické dny 2022 a 2023 23 – 28
Redakce: Pozvánka na Statistické dny 2024 29
Redakce: Šťastný nový rok 2024! 30
Číslo 3
Zprávy a informace strana
Výbor společnosti: Všechno nejlepší prof. Antochovi! 3
Michal Pešta: Sympózium pro Jaromíra Antocha 4
Gejza Wimmer: Úvodné slová k prednáške prof. Wimmera na sympóziu pri príležitosti 70. narodenín prof. Antocha 5
Ryozo Miura: Gratulace z Japonska 6 – 8
Noël Veraverbeke: Přání k 70. narozeninám prof. Antocha 9
Karol Nemoga: Gratulace ze Slovenska 10
Michal Černý, Milan Hladík: Náš život a spolupráce s prof. Antochem 11 – 12
Vědecké a odborné články strana
Petr Volf: Přehled vybraných metod řešení úlohy lineární regrese s cenzorovanými daty 13 – 26
Zprávy a informace strana
Ondřej Vencálek: Recenze knihy Temná data 27 – 29
Redakce časopisu: Pozvánka na Robust 2024 30
Číslo 2
Zprávy a informace strana
Výbor společnosti: Setkání členů ČStS 3 – 4
Ondřej Vencálek: Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2022 5 – 7
Vědecké a odborné články strana
Ondřej Vencálek: Tři oříšky pro statistiky 8 – 20
Zprávy a informace strana
Redakce časopisu: Nová kniha členů ČStS 20 – 21
Číslo 1
Zprávy a informace strana
Jan Klaschka: K osmdesátinám Zdeňka Fabiána 3 – 5
Vědecké a odborné články strana
Zdeněk Fabián: Dvě poznámky k Honzově písničce 6 – 17
Zprávy a informace strana
Redakce časopisu: Statistické dny v roce 2023 18

2022

Číslo 2
Mikuklášské úvahy strana
Jaromír Antoch: Několik Mikuklášských úvah k pojmu náhoda 3 – 6
Jaromír Antoch: Několik poznámek o náhodě 7 – 21
Ondřej Vencálek: Úvaha o náhodnosti a s ní spojených filosoficko-teologických otázkách 22 – 27
Jiří Dvořák: Náhoda a doufání 28 – 30
Číslo 1
Zprávy a informace strana
Ondřej Vencálek: Zpráva o činnosti ČStS v roce 2021 3 – 4
Zdeněk Půlpán: Informace a neurčitosti v expertních odhadech 5 – 19
Ondřej Vencálek: Knižní recenze: Šum 20 – 21
Redakce časopisu: Slavnostní seminář 22

2021

Číslo 4
Vědecké a odborné články strana
Ondřej Vencálek: Úloha o rozdělení sázky – tradiční a bayesovský pohled 3 – 18
Zprávy a informace
Jan Kalina: Knižní recenze: Myšlení rychlé a pomalé 19 – 20
Jiří Rybička: Mezinárodní konference v projektu IOSCS 19 – 21
Číslo 3
Vědecké a odborné články strana
Jan Kalina, Lubomír Soukup: Bayesovské odhady: Přirozený nástroj pro využití apriorní informace 3 – 15
Zprávy a informace
Ondřej Vencálek: Novinky z Federace evropských národních statistických společností FENStatS 16
Gejza Dohnal: Zlepšení možností financování statistického výzkumu ze strany Evropské rady pro výzkum 17 – 18
Katharina Schüller: Zpráva o činnosti mezinárodní pracovní skupiny COVID-19 (ve spolupráci se skupinou pro vzdělávání) 19
Ondřej Vencálek: Zpráva z výroční dvojkonference SŠDS 20 – 22
Číslo 2
Zprávy a informace strana
Ondřej Vencálek: Zpráva o činnosti ČStS v roce 2020 3 – 4
Výbor společnosti: Setkání členů ČStS 5
Vědecké a odborné články
Josef Machek: Jak já bych vykládal metodu „Barona Prášila“ známou v statistické literatuře jako Bootstrap 6 – 14
Zprávy a informace
Tomáš Cipra: Vzpomínka na profesora Jiřího Anděla 15 – 17
Redakce časopisu: Plánované akce v roce 2021 18 – 21
Michal Novotný, Jakub Fischer: Vyhodnocení národního kola soutěže o nejlepší statistický plakát 2021 22 – 26
Číslo 1
Vědecké a odborné články strana
Martina Petráková, Jiří Dvořák: Využití χ2 testů v prostorové statistice 3 – 16
Zprávy a informace
Hana Řezánková: Informační bulletin České statistické společnosti – 30. výročí vydávání časopisu 17 – 21
Výbor společnosti: Vzpomínáme na Josefa Tvrdíka 22
Jan Klaschka: Vzpomínky na Pepu Tvrdíka 23 – 25
Petr Bujok: Vzpomínka na doc. Josefa Tvrdíka 26 – 27
Patrik Galeta: Život podle Josefa Tvrdíka 28
Michal Novotný, Jakub Fischer: Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát 29 – 30
Mimořádné číslo
Pavel Stříž: Průvodní slovo k mimořádnému číslu 3
Rudolf Blaško: Asymptote a LaTeX 4 – 18
Pavel Stříž: Několik postřehů k Asymptote 19 – 25
Pavel Stříž: Obsáhlejší recenze knihy AI Superpowers 26 – 31
Pavel Stříž: Obsáhlejší recenze knihy Data Sketches 32 – 45
Redakce časopisu: Nově vydaná kniha Tomáše Jurczyka 46

2020

Mimořádné číslo
Pavel Stříž: Úvodní slovo autora 3
Pavel Stříž: Vítejte ve světě animací! 4 – 23
Pavel Stříž: První kontakt s programem Manim 24 – 32
Pavel Stříž: Sbohem, drahý Karle, sbohem! 33 – 42
Pavel Stříž: TEXLive 2020: Novinky v TEXovém světě 43 – 56
Redakce časopisu: Nová kniha Zdeňka Fabiána 57 – 58
Číslo 4
Vědecké a odborné články strana
Kateřina Helisová, Jakub Staněk: Rozlišování realizací náhodných množin 3 – 23
Marie Turčičová, Kryštof Eben: Odhad varianční matice ve vysoké dimenzi 24 – 39
Zprávy a informace
Pavel Stříž: Evropská statistická akreditace FENStatS 16 – 20
Pavel Stříž: PF2021! aneb Není šum jako šum 40 – 46
Zdeněk Hlávka: Vyhlášení soutěže: Data Analysis Competition 2021 46 – 48
Redakce časopisu: Nedávno vydané knihy 49
Číslo 3
Vědecké a odborné články strana
Ondřej Zeman, Jiří Dvořák: Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení 3 – 15
Zprávy a informace
Gejza Dohnal: Evropská statistická akreditace FENStatS 16 – 20
Pavel Stříž: Novinky ze světa R+koronaviru 21 – 28
Jan Kalina: Superprognózy – Umění a věda předpovídání budoucnosti 29 – 30
Číslo 2
Vědecké a odborné články strana
František Mošna: Neparametrické metody a program Statistica 1 – 10
Zprávy a informace
Ondřej Vencálek: Inspirace STAtistických KANtorů 11 – 16
Pavel Stříž: Postřehy nejen k sazbě matematiky 17 – 24
Číslo 1
Zprávy a informace strana
Ondřej Vencálek: Členská schůze České statistické společnosti v roce 2020 1
Ondřej Vencálek: Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2019 2 – 4
Vědecké a odborné články
Ondřej Vencálek, Pavel Stříž: Mapa míst konferencí ROBUST 5 – 11
Zprávy a informace
Gejza Dohnal: Mikuklášské setkání členů České statistické společnosti 12 – 15
Ondřej Vencálek: Knihovnička ČStS 16 – 17
Pavel Stříž: Postřehy kolem koronaviru 18 – 19
Výbor ČStS: Udělení oborové matematické medaile JČMF profesoru Jiřímu Andělovi 20

2019

Číslo 4
Vědecké a odborné články strana
Hana Skalská: Výuka statistiky pro informatiku a management v éře datové vědy 1 – 9
Pavel Stříž: PF2020! aneb Když nestačí ani R, ani TEX 10 – 20
Zprávy a informace
Helena Fidlerová: Spomienky na STAKAN 2019 21 – 25
Redakce: Pozvánka na konferenci Robust 2020 26 – 30
Číslo 3
Vědecké a odborné články strana
Jan Kalina, Lubomír Soukup: Průkopníci statistiky ve vědách o člověku v 19. století 1 – 15
Zprávy a informace
Ondřej Vencálek: Postřehy ze setkání představitelů národních statistických
společností zemí V7 v Lublani
16 – 19
Redakce: Pozvánka na konferenci ROBUST 2020 20
Číslo 2
Vědecké a odborné články strana
Zuzana Prášková: Výběrová šetření a sté výročí Českého statistického úřadu 1 – 11
Ondřej Vencálek, Jana Fürstová: Logistická regrese s kategoriální vysvětlující proměnnou: Jak to, že Statistica dává jiné výsledky než R? 12 – 21
Zprávy a informace
Ondřej Vozár: Setkání zástupců výboru ČStS s delegací Regionálního statistického úřadu čínské provincie Ce-tiang 22 – 23
Redakce: Pozvánka na konferenci CESS 2020 24
Číslo 1
Zprávy a informace strana
Ondřej Vencálek: Vize fungování České statistické společnosti v následujících letech 1 – 3
Marek Malý: Členská schůze České statistické společnosti v roce 2019 4 – 5
Vědecké a odborné statě
Zdeněk Půlpán, Andrea Jahodová Berková: Hodnověrnost a intuitivně odhadovaná pravděpodobnost 6 – 19
Zprávy a informace
Pavel Stříž: Když nám odešel učitel 20
Martina Litschmannová: Vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí finančního příspěvku na konference v roce 2019 21
Ondřej Vozár: Proběhl seminář Století statistiky 22
Pozvánky na akce
Martina Litschmannová: Pozvánka na konferenci STAKAN 2019 23
Redakce: Machine Learning Meetups 24

2018

Číslo 4
Vědecké a odborné statě strana
Jan Hendl: Hodnocení párových binárních dat: Chyby ve statistických analýzách a doporučené metody 1 – 18
Jan Klaschka: Nepárová náhražka McNemarova testu? Poznámka k článku J. Hendla 19 – 22
Zprávy a informace
Jan Cieslar: ČSÚ otevírá výzkumníkům nové SafeCentrum 23 – 24
Číslo 3
Vědecké a odborné statě strana
Anna Pidnebesna, Kateřina Helisová, Jakub Staněk: Statistická analýza závislostí mezi různými typy dokumentů podaných na obecní úřady v České republice 1 – 19
Zprávy a informace
Hana Řezánková: Zasedání představitelů národních statistických společností skupiny V7 poprvé v Polsku 20
Hana Řezánková, Jitka Langhamrová: Padesáté výročí Slovenské štatistické a demografické spoločnosti a slavnostní konference 21 – 23
Výbor České statistické společnosti: Pozvánka na členskou schůzi 24
Číslo 2
Vědecké a odborné statě strana
Petr Volf: Modely směsí rizikových funkcí s aplikací v analýze spolehlivosti 1 – 12
Lenka Přibylová: Použití bootstrapových metod pro srovnání způsobu léčby kritické končetinové ischemie 13 – 21
Zprávy a informace
Jan Klaschka: Vzpomínky na Ing. Miloše Jílka, CSc. 22
Marta Žambochová: Informace z konference ROBUST 2018 23 – 24
Číslo 1
Vědecké a odborné statě strana
Jan Kalina, Lubomír Soukup: Doktrína šancí: 300. výročí první učebnice teorie pravděpodobnosti 1 – 11
Pavel Stříž: Balíček pgfplots: O tvorbě jednoho grafu na zakázku 12 – 23
Zprávy a informace
Jan Klaschka: Poslední odcházení Dana Pokorného 24 – 25
Andrej Blejec: Pozvánka na Applied Statistics 2018 26
Pavel Stříž: MFiLF 2018: dojmy ze semináře 27 – 32

2017

Číslo 4
Vědecké a odborné statě strana
Prokop Závodský: Počátky statistických grafů v českých zemích v XIX. století 1 – 13
Zprávy a informace
Výbor společnosti: Finanční podpora na konferenci v roce 2018 14
Jakub Fisher: O konci pracovní doby (osobní vzpomínka na Ivu Ritschelovou) 15
Marek Malý: Vzpomínka na doc. Bohumíra Procházku 16
Marek Malý: Zemřela profesorka Jana Zvárová 17
Zdeněk Fabián: Vzpomínka na COMPSTAT 2010 aneb Večeře na pařížské radnici 19 – 23
Jan Klaschka, Marek Malý: Konference Prastan 2017 24
Číslo 3
Vědecké a odborné statě strana
Ladislav Budík, Marie Budíková: Využití rozdělení LN5 pro analýzu chování průtoků 1 – 17
Zprávy a informace
Halina Šimková, Tomáš Fürst, Jiří Drábek, Jan Zimmer, Vlastimil Stenzl, Jan Strojil a Ondřej Vencálek: Manifest Centra pro bayesovskou inferenci 18
Číslo 2
Vědecké a odborné statě strana
Josef Tvrdík: O využití Wilcoxonových testů 1 – 10
Ondřej Vencálek: Problém nenalezených chyb – Netradiční pozvánka na konferenci Robust 11 – 19
Zprávy a informace
Redakce časopisu: Robust 2018 20
Číslo 1
Vědecké a odborné statě strana
Petr Volf: Model konkurenčních rizik s netradiční aplikací 1 – 11
Petr Novák: Diagnostické metody pro model zrychleného času 12 – 19
Zprávy a informace
Jan Řehák: Vzpomínky doc. Jana Řeháka na doc. Jiřího Žváčka 20
Josef Tvrdík: Odešel prof. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc. 21
Hana Řezánková: Členská schùze České statistické společnosti v roce 2017 22
Redakce: Pozvánky na konference 23 – 24

2016

Číslo 4
Vědecké a odborné statě strana
Anna Pidnebesna, Kateřina Helisová, Jiří Dvořák, Radka Lechnerová, Tomáš Lechner: Statistická analýza a modelování příchozí korespondence na úřady v České republice 1 – 18
Tomáš Marcinko, Dagmar Blatná: Opětovné vyhodnocení dvouvýběrových testů o rozdílu v poloze a zobecněného Behrensova-Fisherova problému 19 – 31
Zprávy a informace
Antonín Otáhal: Doc. RNDr. Martin Janžura, CSc., 1955-2016 32
Ondřej Vencálek: Robustní zpráva o Robustu 2016 33 – 36
Číslo 3
Vědecké a odborné statě strana
Jan Holešovský, Michal Fusek: Metody analýzy extrémních hodnot a jejich softwarová implementace 1 – 13
Aneta Hybšová: Úroveň statistické gramotnosti studentù učitelství biologie 14 – 33
Zprávy a informace
Hana Řezanková, Prokop Závodský: Vzpomínky na Jiřího Žváčka 34 – 36
Číslo 2
Vědecké a odborné statě strana
Marcela Rabasová: Využití logistické regrese při objektivním vyhodnocování výsledků lékařské péče 1 – 14
Žaneta Miklová: Modelování rizika pooperačních komplikací 15 – 22
Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová: Grangerova kauzalita trochu inak 23 – 28
Marianna Godišová, Iveta Stankovičová: Určenie potenciálu klientskeho portfólia 29 – 40
Číslo 1
Vědecké a odborné statě strana
Michal Běloch, Pavlína Kuráňová, Robert Skopal, Martina Litschmannová, Kateřina Janurová: Použití interaktivních videí a testů pro výuku jazyka R ve statistice 1 – 6
Robert Skopal, Kateřina Janurová, Michal Běloch, Pavlína Kuráňová, Martina Litschmannová: RKWard: Komplexní prostředí pro výuku statistiky v jazyku R 7 – 15
Kamila Hasilová: Diskrétní, spojité a smíšené náhodné veličiny ve výuce statistiky 16 – 23
Marie Budíková, Ivanka Horová, Kateřina Konečná, Petra Širůčková, Eva Bártová: Zkušenosti s výukou předmětu Zpracování reálných dat 24 – 34
Zprávy a informace
Žaneta Miklová: STAKAN 2015 35
Hana Řezanková: Členská schůze České statistické společnosti v roce 2016 36

2015

Číslo 4
Vědecké a odborné statě strana
Martin Branda, Jan Novotný, Asmund Olstad, Pavel Popela: Krátké pojednání o problému rozvrhování s předepsanými časy prací a náhodnými prvky 1 – 7
Josef Ditrich: Použití logistické regrese pro malé datové výběry 8 – 17
Aneta Hybšová: Statistická gramotnost v rámcových vzdělávacích programech 18 – 35
Zprávy a informace
Marek Malý, Bohumír Procházka: Zemřel Zdeněk Roth 36 – 38
Josef Tvrdík: Jak jsem se setkával s Ing. Zdeňkem Rothem 39 – 40
Číslo 3
Vědecké a odborné statě strana
Karel Zvára: Nelineární regrese v příkladech 1 – 12
Marie Forbelská, Hana Hudcová, Ilja Bernardová, Jana Svobodová: Lineární smíšené regresní modely při sledování obsahu těžkých kovů v sedimentech řeky Moravy 13 – 24
Vít Kubelka: Citlivost Pearsonova chí kvadrát testu na volbu tříd 25 – 31
Pozvánky na akce
Martina Litschmannová: Pozvánka na STAKAN 2015 32
Číslo 1 – 2
Vědecké a odborné statě strana
Jakub Černý, Jiří Witzany: Wrong-way riziko – kalibrace korelačního koeficientu 1 – 9
Kamila Fačevicová: Použití logistické regrese pro diagnostiku výskytu rakoviny prostaty 10 – 17
Michal Friesl: Rovnice na časových škálách a náhodné procesy 18 – 27
Kateřina Helisová, Jakub Staněk: Metoda hlavních komponent aplikovaná na rozšířený Quermass-interakční proces 29 – 38
Jana Klicnarová: Limitní věty pro slabě závislá náhodná pole 39 – 46
Petra Kynčlová: Dirichletovo rozdělení vzhledem k Aitchisonově míře na simplexu 47 – 56
Petr Novák: Odhady základního rizika v regresních modelech oprav 57 – 64
Zuzana Rošťáková: Stochastické modelovanie velkých škôd v poisťovníctve 65 – 76
Ondřej Vencálek: Klasifikace na základě hloubky dat – globální a lokální přístupy 77 – 84
Petr Volf: Problém konkurujících si rizik a jejich identi fikace 85 – 90

2014

Číslo 4
Vědecké a odborné statě strana
Patrícia Martínková, Katarína Vlčková: Hodnocení reliability znalostních a psychologických testů 1 – 15
Zdeněk Půlpán: Na čem závisí spolehlivost dotazníků? 16 – 23
Lubomír Kubáček: Simultánní konfidenční elipsoidy 24 – 29
Zprávy a informace
Hana Řezanková, Marek Malý: Zasedání představitelů národních statistických společností V6 v Praze 30 – 31
Eva Jarošová: Komentář k Shewhartovým regulačním diagramům 32 – 34
Pozvánky na akce
Viktor Witkovský: Pozvánka na konferenci ProbaStat 2015 35
Jaromír Antoch, Gejza Dohnal: Mikuláš 2014 36
Redakce: Pozvánka na členskou schůzi ČStS 2015 36
Číslo 3
Vědecké a odborné statě strana
Zdeněk Půlpán, Jiří Kulička: Jednoduchý fuzzy regresní model 1 – 13
Martin Kovářík: Výpočet indexů způsobilosti procesu při nenormálně rozložených datech 14 – 40
Číslo 2
Vědecké a odborné statě strana
Ondřej Vencálek: Volba prezidenta: problém kontroly podpisù 1 – 11
Petr Klímek: Řízení kvality v programu XLStatistics 12 – 30
Zprávy a informace
Redakce IB časopisu: K pětasedmdesátinám profesora Jiřího Anděla 31 – 32
Profesores anonymi: Rozhovor s Jiřím Andělem 33 – 40
Číslo 1
Vědecké a odborné statě strana
Vanda Vintrová, Tomáš Vintr, Hana Řezanková, Vladimír Úradníček: Porovnání vybraných algoritmů pro ohodnocení odlehlosti vícerozměrných pozorování 1 -12
Jan Kalina, Jurjen Duintjer Tébbens: Metody pro redukci dimenze v mnohorozměrné statistice a jejich výpočet 13 – 29
Václav Čermák: Optimální absolutní momenty 30 – 31
Zprávy a informace
Hana Řezanková: Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2013 32 – 34
Hana Řezánková: Zasedání představitelů národních statistických společností V6 v Lublani 35
Patrícia Martinková: Zpráva z výroční konference Psychometrické společnosti 36

2013

Číslo 3 – 4
Vědecké a odborné statě strana
Silvie Bělášková, Jan Janoušek: Using mixed models theory in problematics of observational studies 1 – 5
Michal Černý, Milan Hladík: Intervalová data, algoritmy a výpočetní složitost 6 – 26
Zdeněk Fabián: Resuscitace momentové metody 27 – 36
Michal Friesl: Testování normality ze zaokrouhlených dat 37 – 44
Martin Hanel, T. Adri Buishand: Regionální analýza srážkových extrémů v simulacích regionálních klimatických modelů 45 – 54
Martina Chvosteková: Simultánne testovanie strednej hodnoty a variancie normálného rozdelenia 55 – 62
Radka Lechnerová, Tomáš Lechner: Analýza časových řad formální komunikace obcí 63 – 70
Eva Michalíková, Vladimír Beňáček: The factors of growth of small family businesses: A robust estimation of the behavioral consistency in panel data models 71 – 82
Petr Novák: Regrese v modelech oprav 83 – 88
Zbyněk Pawlas: Estimating distribution of neuronal response latency 89 – 100
Jan Picek, Jan Kyselý, Ladislav Gaál: Metody odhadu extrémních srážek a jejich aplikace v ČR 101 – 116
Bobosharif K. Shokirov: A lower bound for the mixture parameter in the binary mixture model and its estimator 117 – 125
Marta Žambochová: FEKM algorithm: A modification 126 – 132
Josef Bednář, Radomil Matoušek: Využití regulačních diagramů při tvorbě systému inteligentních alarmů v energetickém provozu jaderných elektráren 133 – 140
Eliška Cézová, Gejza Dohnal: Ekonomicko-statistická optimalizace regulačního diagramu 141 – 151
Radim Flegl: Matice vztahůa významnosti parametrů procesů v MRM 152 – 164
Kateřina Janurová: Porovnání operačních technik pomocí neparametrické prediktivní inference 165 – 172
Zdeněk Karpíšek: Indexová analýza s bootstrapem 173 – 181
Jan Král: Metodika komplexního návrhu regulačního diagramu 182 – 193
Otakar Král, Gejza Dohnal: Význam a možnosti využití MRM ve výrobě, službách, veřejné a státní správě 194 – 201
Pavlína Kuráňová: Vylepšení modelu pro predikci výsledku Phadiatop testu 202 – 207
David Legát: MCMC perfect sampling 208 – 224
Ján Luha: Indexy a chýbajúce ůdaje v batérii ordinálnych premenných 225 – 236
Darja Noskievičová: Návrh metodiky pro analýzu statistické nestability procesu s využitím dostupných statistických programů 237 – 246
Israel Fabian Oropeza Peña: Calculation of flexibility and rework availability in an assembly line with two types of parts 247 – 258
Veronika Šafářová, Luboš Hes, Jiří Militký: Inovovaný přístup měření elektrického odporu eliminující problém kontaktních odporů 259 – 264
Maroš Tunák, Jiří Kula, Jiří Chvojka: Odhad orientace vlákenných systémů 265 – 271
Číslo 2
Vědecké a odborné statě strana
Zdeněk Wagner, Miroslav Fridrich, Jaroslav Schwarz, Vladimír Ždímal: Zpracování hromadných dat distribuce velikosti aerosolových částic v reálném čase a jejich prezentace v evropských i celosvětových databázích 1 – 13
Eva Eckenhofer: Aplikace analýzy sociálních sítí v podnikání a ve vědě 14 – 39
Jiné statě
Pavel Stříž: Program Gambit ve výuce předmětu Rozhodování v riziku a nejistotě 40 – 48
Jaroslav Češka: Několik poznámek k vývoji hospodářské statistiky v ČR 49 – 52
Zprávy a informace
Nikola Kaspříková: Poznámky z konferencí ROBUST a COMPSTAT 2012 53 – 56
Číslo 1
Vědecké a odborné statě strana
Zdeněk Půlpán: Informace, paměť, učení a matematika (Od Ebbinghausových pokusů po dnešek) 1 – 26
Mária Kóšová, Eva Uhrinová, Ľubomír Rybanský: Zvyšovanie matematickej gramotnosti žiakov základnej školy v oblasti kombinatoriky, pravdepodobnosti a štatistiky 27 – 36
Miroslav Červenka, Hana Boudná: Vizualizace vlivu řídicích parametrů diferenciální evoluce na řešení úlohy 37 – 48
Zprávy a informace
Vanda Vintrová: Konference IARIA: DataSys 2012 49
Gejza Dohnal: Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2012 50 – 51
Hana Řezanková: Valné shromáždění České statistické společnosti v roce 2013 52 – 53
Hana Řezanková: Slovenská štatistická a demografická spoločnosť má 45 let 54 – 55
Pavel Stříž: Statistické dny na Brejlově 56

2012

Číslo 4
Vědecké a odborné statě strana
Jiří Ivánek: Sdružená kvantifikace implikací, dvojitých implikací a ekvivalence v čtyřpolních tabulkách 1 – 13
Zdeněk Půlpán: Jsou meze pro užití didaktických testů k odhadu vědomosti žáků a studentů? 14 – 26
Ladislav Mura: Možnosti aplikácie zhlukovej analýzy v manažérskych podnikových analýzach 27 – 40
Martin Kovářík, Petr Klímek: Využití nástrojů optimalizace a genetických algoritmů v procesu řízení výroby 41 – 59
Zuzana Kurucová, Beáta Stehlíková, Anna Tirpáková: Verification of the Efficiency of Combined Teaching of English 60 – 68
Jiné statě
Petr Klímek, Martin Kovářík: Ekonometrie v Open Source Software 69 – 77
Martina Litschmannová: Tvorba internetových učebnic pravděpodobnosti a statistiky jako součást projektu MI21 78 – 85
Alena Kolčavová: Ukázka využití programu WinQSB při řešení úloh operační analýzy 86 -92
Prokop Závodský: První původní česká učebnice statistických metod a její autor — Stanislav Kohn 93 – 100
Číslo 3
Vědecké a odborné statě strana
Martina Litschmannová: Waldův intervalový odhad parametru binomického rozdělení a jeho alternativy 1 -22
Luboš Marek: Pravděpodobnostní rozdělení v Microsoft Excel 2010 23 – 30
Martin Kovářík: Vícerozměrné statistické řízení procesů 31 – 50
Marta Žambochová: Kde studenti hledají informace 51 – 59
Nikola Kaspříková: Cooperation on Publications and Social Network Analysis 60 – 65
Hana Skalská: Statistika pro nestatistiky 66 – 73
Josef Tvrdík: Medici, lékaři a statistika 74 – 78
Alena Kolčavová: Reduction of Total Cost of a Company Using Optimalisation Method 79 – 86
Hana Řezanková, Renáta Kunstová: Analýza vztahů ordinálních proměnných aplikovaná na úrovně kompetencí absolventů vysokých škol 87 – 98
Zprávy a informace
Peter Mach: Stretnutie štatistických spoločností v Bratislave 99
Číslo 2
Vědecké a odborné statě strana
Bohumil Maroš, Marie Budíková: Význam váhové funkce v linearizovatelných regresních modelech 1 – 9
Marta Žambochová: Clustering Algorithms Based on Sampling 10 – 19
Karel Zvára: Nešťastná p-hodnota 20 – 25
Karel Zvára: Zajímavé uspořádání pokusu 26 – 31
Zprávy a informace
Karel Kupka, Marcela Salfická: Pravidelný seminář: Analýza dat 32
Číslo 1
Vědecké a odborné statě strana
Zdeněk Půlpán: Validita dotazníku 3 – 9
Martin Veselý, Oxana Gerasimchuk: Rozdělení vzdáleností vlastních čísel hermitovských náhodných matic typu 2×2 nad Cayley-Dicksonovými algebrami 10 – 17
Hidetoshi Murakami: Multidimensional nonparametric two-sample test 18 – 25
Jiné statě
Jaroslav Češka: 65. výročí konce druhé světové války a protektorátní statistická služba 26 – 32
Zprávy a informace
Gejza Dohnal: Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2011 1 – 2

2011

Číslo 3 – 4
Vědecké a odborné statě strana
Jiří Anděl: Regrese joinpoint pomocí programu R 1 – 6
Šárka Hudecová: Jak na odhad joinpoint regrese 7 – 20
Jan Kalina: Některé metody data miningu, zejména pro aplikace v klinickém rozhodování 21 – 30
Ondřej Vencálek: Neuvěřitelné štěstí a neuvěřitelná smůla bývají někdy docela uvěřitelné 31 – 33
Jiné statě
Marie Hušková, Júlia Volaufová: Profesor Lubomír Kubáček osemdesiatnik 34 – 35
Zprávy a informace
Dagmar Markechová: Nitrianske štatistické dni 36
Lukáš Pastorek: ISI Young Statisticians Meeting, Dublin 2011 37 – 38
Olga Hebáková: Nakladatelství Informatorium 39
Číslo 2
Vědecké a odborné statě strana
Bajzík Vladimír: Alternativní přístup k predikci omaku s využitím ordinální logistické regrese 3 – 10
Bednář Josef: Minimalizace ceny slévárenských modelů pomocí plánovaného experimentu 11 – 15
Beránek Libor, Volf Luděk: Možnosti využití simulace procesů měření ve výuce 16 – 19
Černá Dana, Finek Václav: Redukce chyby a artefaktů při waveletové kompresi obrazu 20 – 25
Dohnal Gejza, Cézová Eliška: Bayesovské adaptivní regulační diagramy 26 – 34
Flegl Radim: Začlenění managementu spolehlivosti procesů do podnikového managementu 35 – 46
Fusek Michal: Demonstrační software pro rozdělení extrémních hodnot 47 – 51
Chvátalová Zuzana, Gajďoková Lucie: Matematické modelování vybraného parametru logistického řetězce v systému 52 – 62
Jančík Stanislav, Dvořák Jiří, Stárek Ivo: Pravděpodobnostní přístupy k navigaci mobilních robotů 63 – 70
Karpíšek Zdeněk, Martišek Karel: Software pro výpočet fuzzy spolehlivosti soustav s využitím FJK – algoritmu 71 – 79
Karpíšek Zdeněk, Matoušek Radomil, Sadovský Zdeněk: Nestandardní metriky pro aproximace 80 – 88
Karpíšek Zdeněk, Štarha Pavel: Software pro aplikace nehomogenních markovských řetězců v jakosti 89 – 97
Koucky Miroslav, Vališ David: K přístupům nedestruktivní diagnostiky s využitím statistické a fuzzy prognostiky 98 – 107
Král Jan: Implementace SPC při ověřování stability výrobních procesů v strojírenském podniku 108 – 123
Král Otakar, Beran Theodor, Král Jan a kolektiv: Kvantifikace procesů nových řešení při vývoji v oblasti jakosti a spolehlivosti 124 – 137
Lacinová Veronika, Karpíšek Zdeněk, Sadovský Zdeněk: Pesimistické odhady rozdělení pravděpodobnosti kategoriální veličiny 138 – 145
Laníková Ivana, Štěpánek Petr, Šimůnek Petr: Návrh stavebních konstrukcí s použitím simulačních metod 146 – 155
Mauder Tomáš, Jedelský Jan, Lízal František, Jícha Miroslav: Statistické vyhodnocování dat transportu částic aerosolu při cyklických podmínkách 156 – 163
Popela Pavel, Ulverová Michaela, Šomplák Radovan: Nové aplikace úlohy kolportéra novin 164 – 169
Popela Pavel, Novotný Jan, Haugen Kjetil Kare, Hrabec Dušan: Poznámka o dynamickém oceňování ve stochastickém programování 170 – 173
Pospíšil Tomáš: Stochastické modelování kompozitních materiálů 174 – 183
Šafářová Veronika, Zobel Sabrina: Využití techniky plánovaného experimentu pro optimalizaci elektrické vodivosti netkaných textilií 184 – 191
Šácha Jakub, Karpíšek Zdeněk: Odhad rozdělení pravděpodobnosti s obecnými lineárními podmínkami 192 – 199
Urbánek Jaroslav: Využití systému Maple ve výuce matematické analýzy 200 – 203
Volf Luděk, Beránek Libor: Implementace počítačové simulace do strojírenské výroby 204 – 208
Žák Libor: Fuzzy regrese 209 -220
Žampachová Eva, Mrázek Michal: Návrh nosníku pomocí stochastické optimalizace a posouzení spolehlivosti 221 – 235
Zprávy a informace
Gejza Dohnal: Joint Statement of the V6 Group i – ii
Dohnal Gejza: REQUEST 2010 iii – iv
Luha Ján: Ako to vtedy bolo? v – vii
Chajdiak Jozef: Uzlové body posledného vývoja ľudskej civilizácie na planéte Zem a ich vplyv na obsah, postavenie a úlohy pojmu „Stochastica“ viii
Číslo 1
Vědecké a odborné statě strana
Martin Veselý: Úvod do náhodných matic 5 – 12
Jan Kalina: Robustní mnohorozměrná statistika v genetických aplikacích 13 – 19
Martin Kovářík, Petr Klímek: Shluková analýza v Matlabu 20 – 27
David Kraus: Směšování a nahrazování R, C a Fortran R+C+Fortran 28 – 36
Jaroslav Češka: Československá statistická společnost před 2. světovou válkou 37 – 41
Jiné statě
Zprávy a informace
Gejza Dohnal: Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2010 1 – 4

2010

Číslo 4
Vědecké a odborné statě strana
Gejza Dohnal, Jaromír Antoch: Česká statistická společnost založena! 1 – 2
Prokop Závodský: Meziválečná československá statistická společnost 3 – 7
Jiří Anděl: Statistika a počítače, studenti a učitelé 8 – 16
Jaromír Antoch: Quo vadis, výpočetní statistiko? 17 – 22
Gejza Dohnal: Průmyslová statistika 23 – 31
Stanislava Hronová, Richard Hindls: Hospodářská statistika z pohledu 20 let vývoje 32 – 39
Marek Malý, Zdeněk Roth: Minulost, současnost a budoucnost biostatistiky 40 – 47
Zprávy a informace
Gejza Dohnal: Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2010 1 – 4
Výbor ČStS společnosti: Pozvánka na Valné shromáždění české statistické společnosti 48
Číslo 3
Vědecké a odborné statě strana
Arendacká Barbora: Jednofaktorová heteroskedastická ANOVA – intervaly pre variančné komponenty 1 – 8
Cimermanová Katarína: Klasifikácia pre rôzne tvary šumu vstupných dát 9 – 16
Friesl Michal: Konzistence neparametrického bayesovského odhadu 17 – 24
Helisová Kateřina: Power tessellation as a tool for estimating parameters in a model of a random set 25 – 32
Hornišová Klára: Neparametrická kalibrácia – prehľad 33 – 40
Hron Karel: Elementy statistické analýzy kompozičních dat 41 – 48
Hykšová Magdalena: Philosophical conception of probability in the work of T.G. Masaryk and K. Vorovka 49 – 56
Chvosteková Martina: Simultánne obojstranné tolerančné intervaly v lineárnom regresnom modeli 57 – 64
Janková Mária: Interlaboratory comparison under heteroscedastic ANOVA model for the observed data 65 – 72
Kalousová Anna: Joseph Bertrand 73 – 80
Lechnerová Radka, Lechner Tomáš: Aplikace bodových procesů při analýze veřejné správy v ČR 81 – 88
Novák Petr: Testy dobré shody pro model zrychleného času v analýze přežití 89 – 94
Shokirov Bobosharif: On a problem connected with mixture parameter estimation 95 – 102
Staněk Jakub, Štěpán Josef: Difúze v uzavřené oblasti 103 – 108
Šedová Michaela, Kulich Michal: Dvoustupňové náhodné výběry ve výběrových šetřeních 109 – 114
Timková Jana: Bernstein – von Mises theorem and its application in survival analysis 115 – 122
Žambochová Marta: Shlukování v souborech s odlehlými objekty pomocí metod k-průměrů 123 – 149
Číslo 2
Vědecké a odborné statě strana
Hana Šlachtová, Hana Tomášková, Pavla Polaufová, Ivan Tomášek, Jirí Michalík, Anna Šplíchalová: Príklady použití GIS pri hodnocení zdravotních dat 1 – 11
Jan Ružicka, František Klímek: Prostorová data 12 – 17
František Klímek, Jan Ružicka: GISAK LiveCD 18 – 24
Jiné statě
Miroslava Dolejšová: Zařazení geografických informačních systémů do výuky předmetu Informatika ve veřejné správě 25 – 34
Zprávy a informace
Redakce IB: Pozvánky na konference 35
Číslo 1
Vědecké a odborné statě strana
Jan Hendl: Analýza působení mediátorových a moderátorových promenných 1 – 15
Pavol Tarábek: Model of Cognitive Architecture of Scientific Concepts 16 – 25
Zprávy a informace
Gejza Dohnal: Zpráva z výroční schůze České statistické společnosti 26 – 28
Hana Řezanková: Setkání zástupcu národních statistických spolecností V6 29 – 30
Jitka Bartošová: PRASTAN 2009 31 – 32
Jitka Zichová: Kulatá výrocí pražské statistiky 1830 – 1870 – 1910 33 – 34
Jaromír Antoch, Jan Strouhal: Desátá letní škola IASC 35
Redakce IB: Nove vydané knihy 36

2009

Číslo 4
strana
Martin Kovářík, Petr Klímek: Alternativní využití regulačních diagramu ve fin. řízení podniku 1 – 18
Mária Letkovičová: Priestorová štúdia, alebo príde sanitka včas? 19 – 26
GejzaDohnal: Statistické dny v roce 2009 27 – 28
Číslo 3
strana
Jiří Dvořák, PavelKříž, Vojtěch Skubanič: Simulace jednofrontového systému GI/GI/N v programu R 1 – 12
Zdeněk Fabián: O rozděleních s těžkými chvosty 13 – 21
Josef Tvrdík: Je větší rozdíl méně významný? 22 – 24
Jitka Langhamrová: Doc.RNDr.FelixKoschin,CSc.(1946–2009) 25 – 26
Jana Langhamrová, Kristýna Vltavská: Spolek mladých statistiků VŠE, o.s 27
Jaroslav Hančl, Jan Šustek, Jan Štěpnička, Tomáš Sochor: 20.ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka 28
Číslo 2
strana
Ivan Saxl: Pravděpodobnost ve středověku 1 – 9
Milena Kvaszová : Proč nám nerozumějí 10 – 18
Jitka Zichová: Hrst vzpomínek na ing. Josefa Machka 19 – 20
Rudolf Chlup: Odešel profesor Stanislav Komenda 21 – 23
Jaroslav Češka, Jan Friedlaender: Za profesorem Jaroslavem Jílkem 24 – 27
Redakce IB: Vydalo se na VŠE 28
Výbor ČStS: Pozvánka na akce společnosti 28
Číslo 1
strana
Redakce IB: Pár slov úvodem 1
Výbor ČStS ČStS: Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2008 2 – 4
Gejza Dohnal: Frontové paradoxy 5 – 10
Anna Kalousová: Joseph-Émile Barbier a stereologie v 19. století 11 – 17
Pavel Drábek: Lze řídit vědu? 18 – 26

2008

Číslo 4
strana
Zuzana Prášková: Recenze knihy Tomáš Cipra, Finanční ekonometrie 27
Výbor ČStS ČStS: Čtvrté setkání národních statistických společností 1
Veronika Ročková: Moderní přístupy k testování periodicity v časových řadách 2 – 9
Ivan Saxl: Alfred Binet a počátky testování inteligence 10 – 24
Jaromír Antoch: ROBUST 2008 25
Pavel Drábek: Úroveň vzdělanosti aneb Stav výchovy studentů v ČR 26 – 34
Redakce IB: Uctění památky profesora Jiřího Likeše 35 35
Redakce IB: Vydalo se na VŠE 35
Číslo 3
strana
Marta Žambochová: Jak na rozhodovací stromy 1 – 12
Marie Budíková a Ladislav Budík: Modelování ročního chodu UTB záření v Antarktidě 13 – 19
Pavel Drábek : Úloha a význam scientometrie v hodnocení vědecké práce 20 – 22
Zdeněk Hlávka, Daniel Hlubinka a Michal Kulich : Kontrola rozsáhlých dotazníků z hlediska logických vazeb 23 – 31
Zdeněk Hlávka : Velkovýroba tabulek pomocí AWK 32 – 34
Redakce IB: Ze světa TeXu 35
Číslo 2
strana
Gejza Wimmer: Matematické modelovanie v jazykovede 1 – 17
Hana Řezanková: Výuka jednorozměrné a dvourozměrné analýzy kategoriálních dat 18 – 30
Číslo 1
strana
Výbor ČStS ČStS: Zpráva o činnosti v roce 2007 1 – 2
Výbor ČStS ČStS: Blahopřání 3
Patrícia Martinková: Několik slov o reliabilitě složených dichotomních měření, aneb doktorandkou pana docenta Zváry 3 – 4
Jiří Anděl: Volba regresního modelu 5 – 13
Jiří Anděl, Jaromír Antoch: Přijímací zkoušky z matematiky na MFF UK v roce 2007 14 – 23
Šárka Došlá: Posuzování bimodality na základě histogramu 24 – 32
Redakce IB: Konference ISBIS 2008 33
Marek Malý: Mikulášský statistický den 2007 34
Gejza Dohnal: Studentská konference a čtvrté setkání národních statistických společností v Praze 35

2007

Číslo 4
strana
Redakce IB: Prof. Ing. Jaroslav Jílek, CSc. 1 – 2
Jaromír Běláček : Stakan 2007 – Dojmy a reflexe 3 – 5
Josef Tvrdík : Grafy a tabulky ve statistice 6 – 19
Marek Omelka, Jan Kalina Robust: Robust and Nonparametric Statistical Inference 20 – 21
Gejza Dohnal: Third Meeting of National Statistical Societies 22
Gejza Dohnal: Prastan 2007 23
Zdeněk Půlpán: Nákup zlevněných knih 24
Iveta Stankovičová, Mária Vojtková: Informace o nové knize 25
Pavel Stříž: Recenze skript Petra Klímka Ekonometrie: Cvičebnice 26
reklama: Produkt Statistica 8 od StatSoft 27
Číslo 3
strana
Jiři Žváček: Statistické vypočetní prostředí 2007 1 – 14
Petr Klimek: XLStatistics pro výuku statistiky na FaME, UTB Zlín 15 – 27
Jaromir Antoch: Robust 2008 25
Číslo 2
strana
Pavel Drábek: Proč a jak učit matematiku na univerzitě 2 – 5
Petr Hebák: Výuka statistiky 2007 6 – 24
Kolektiv doktorandov z Banskej Bystrice: Stakan 2007 25 – 26
Zvané přednášky:: Profesor Godfrey Onwubolu ve Zlině 27
Číslo 1
strana
Redakce IB: Zpráva o valné hromadě České statistické společnosti 2 – 3
Jaromír Antoch : Zpráva o činnosti České statistické společnosti 4 – 6
Jaroslav Češka : Členství statistických odborníků ČR v orgánech ISI 7
Václav Čermák : Databáze STATIST 8 – 9
Jan Klaschka a Josef Tvrdík : Compstat 2006 v Římě 10 – 11
Petr Klímek : Phillipsova křivka v ČR 12 – 22
Redakce IB: Rozloučili jsme se 23

2006

Číslo 4
strana
Stanislav Komenda: Sbohem pane profesore 1 – 2
Jiří Michálek, Josef Křepela: Regulační diagramy s rozšířenými mezemi 3 – 12
Roman Kasal, Pavel Stříž,Josef Řiha: Aplikace genetických algoritmů v procesu plánování výroby 13 – 23
Zdeněk Valenta: Informace o vzniku Národní skupiny ISCB v České republice 24
Josef Picek: Zpráva z Rady vědeckých společností 25
Marie Budíková: Letní škola DATASTAT 06 26
Číslo 2 – 3
strana
Stanislav Komenda: Evidence-Based Medicine 1 – 2
Beloslav Riečan: O troch zdrojoch a troch súčastiach vyučovania pravděpodobnosti 3 – 5
Petr Klimek: Stručná zpráva o data miningu v České republice 6 – 10
Vladimír Rytíř: Aplikace statistických metod v Baťově systému řízení 11 – 23
Gejza Dohnal: CQR. Centrum pro jakost a spolehlivost výroby 24 – 33
Marier Budíková,Marek Malý,Jan Strouhal: Statistické dny 2006 v Brně 34 – 39
Zuzana Prášková,Martin Janžura: Prague Stochastic 2006 40 – 41
V Toruni ach v Toruni: Lidová z EMS 2006 na motiv Goralů 42
Gejza Dohnal: Není třeba jezdit do Říma, stačí zajet do Malacek 42 – 43
Gejza Dohnal: Slovenské štatistické konferencie 44 – 45
Hana Řezanková: Setkání zástupců statistických společností 46
Číslo 1
strana
Výbor ČStS: Zpráva o činnosti Česke statisticke společnosti v roce 2005 1 – 3
Jan Klaschka: Nenásilne imprese z Robustu 2006 4 – 6
Ondřej Vencalek: Jaky vlastně ten Robust 2006 byl 7 – 8
Redakce IB: Přehled vybranych statistickych akci v roce 2006 9
Redakce IB: Pozvánka na Brněnske statisticke dny 10
Redakce IB: Pozvánka na ODAM 2006 a DATASTAT 2006 11
Redakce IB: Pozvánka na mezinarodni konferenci Applied Statistics 2006 12
Redakce IB: Pozvánka na III. medzinarodnu konferenciu FernStat 2006 13
Redakce IB: Pozvánka na školu štatistiky EkomStat 2006 14 – 17
Redakce IB: Pozvánka na 15. medzinarodny seminar Vypočtova štatistika 18 – 19
Redakce IB: Pozvánka na prehliadku prac mladych štatistikov a demografov 20
Redakce IB: Pozvánka na 13. slovensku štatisticku konferenciu Štatisticke metody 21
Redakce IB: Pozvánka na konferenciu Prastan 2006 22

2005

Mimořádné číslo
strana
Redakce IB: Úvodem k mimořádnému číslu 1
Jozef Řiha, Pavel Stříž: Prezentačný software pre LATEX 1 – 13
Luboš Prchal, Pavel Schlesinger: Prezentace v TEXu 14 – 20
Jozef Řiha, Pavel Stříž: Připrava posteru 21 – 31
Luboš Prchal, Pavel Schlesinger: Poster v TEXu 32 – 38
Roman Kasal, Petr Klimek, Jozef Řiha, Pavel Stříž: Aplikace genetickych algoritmů v procesu planovani vyroby ve společnosti Mitas, a. s. (Robust 2006; připraveno v Microsoft PowerPointu) 40 – 41
Luboš Prchal: Change Point Analysis of Atmospheric Radiation Profiles (CompStat 2004; Robust 2006; připraveno v TEXu) 42
Číslo 4
strana
Stanislav Komenda: Největší Čech? 1 – 2
Jaroslav Češka: Problematika oficiální statistiky v orgánech Mezinárodního statistického institutu a činnost České statistické společnosti 3 – 12
Marie Budíková: Perspectives in Modern statistical Inference III 13 – 14
Jitka Bartošová: Několik postřehů ze společné slovensko – české statistické konference PRASTAN 2005 15 – 18
Číslo 3
strana
Výbor ČStS: Starý rok končí a nový přichází 1
Gejza Dohnal: Setkání zástupců národních statistických společností, Budapešť, 23. září 2005 2 – 7
Josef Tvrdík: O intuici a pravděpodobnosti 8 – 11
Petr Klímek: Úvod do problematiky dataminingu 12 – 19
Číslo 2
strana
Jiří Anděl: Volba příkladů ve výuce matematické statistiky 2 – 14
Pavel Stříž: Hledání středu kulek 15 – 17
Redakce IB: Informace o novém Texovém stylu pro Informační bulletin 18 – 19
Číslo 1
strana
Redakce IB: Zpráva o činnosti ČStS v letech 2003-4 4 – 6
Jiří Anděl, Karel Zvára: Náhodné typy ve Sportce 7 – 12
Pavel Stříž: Robust 2004 13 – 19
Redakce IB: Informace o workshopu Perspectives in Modern Statistical Inference III 20
Redakce IB: Pozvánka na konferenci Naša demografia: súčasnosť a perspektívy 21 – 22
Redakce IB: Pozvánka na konferenci PRASTAN 2005 23

2004

Číslo 4
strana
Josef Tvrdík: COMPSTAT 2004 v Praze 1 – 3
Josef Říha a Pavel Stříž: TEX-Collection 2003 a 2004 4 – 7
Zdeněk Fabián: Když na CDAM tak nejlépe do Běloruska 8 – 11
Miroslav Hartman: Česká statistika slavila 85. výročí 12
Zdeněk Roth: Druhé statistické dny v Hradci Králové 13
Jaromír Antoch: 12. Slovenská štatistická konferencia 14
Gejza Dohnal: Kam do světa za statistikou v roce 2005 15 – 16
Zdeněk Roth: Marcel Josífko 80 let 17 – 18
Číslo 2 – 3
strana
M.Anděl, R.Černý, P.Charemza, J.Neustadt: Přehled metod odhadu statistické chyby ve výběrových šetřeních 2 – 47
Číslo 1
strana
Zdeněk Půlpán: Ztráta informace způsobená restrikcí škály 10 – 13
K.Doubravský,B.Mareš,L.Janíček: Analýza a modelování tvrdosti tepelně nezpracovaných šroubů M10 14 – 22
Miroslav Hartman: Přednáška o veřejných databázích ČSÚ 23
Marek Malý: Pracovní konference IMIA „Statistické metodologie v bioinformatice a klinických studiích“ 23 – 24

2003

Číslo 4
strana
Petr Máša: Zajímavý generátor náhodných čísel 1 – 9
Pavel Stříž: Setkání TEXistů v Brně 10 – 16
Petr Volf: Oznámení o semináři 17
Zdeněk Půlpán: Druhé statistické dny v Hradci Králové 13
Gejza Dohnal: Výroční zasedání České statistické společnosti 19
Číslo 3
strana
Josef Arlt: Statistikům a ekonometrům byla udělena Nobelova cena za rok 2003 1 -13
Gejza Dohnal: Ceny švédské banky za ekonomické vědy na paměť Alfréda Nobela 14 – 18
Gejza Dohnal: Časopis českých statistiků? 19 – 20
Redakce IB: Informace Redakce IB časopisu Statistika 21
Číslo 2
strana
Jaromír Antoch: 35 rokov Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 1 – 4
Jaromír Antoch: ČStS v letech 1989-2003 5 – 7
Jaromír Antoch, Gejza Dohnal, Marek Malý: STAKAN III 8
Pavel Stříž: STAKAN III z pohledu mladého nadšence 9 – 14
Marie Budíková: Letní škola DATASTAT03 15
Jaromír Antoch: COMPSTAT 2004 – předběžný program 16
Číslo 1
strana
Jaromír Antoch: O činnosti ČStS v letech 2001 – 2002 1 – 2
Stanislav Komenda: Něco o standardu 3
Marek Malý: Biometrika stoletá 4 – 9
Josef Machek: On a randomized response design of T. Dalenius 10 – 15
Redakce IB: Zprávy ze společnosti 16
Ján Luha, Jozef Chajdiak: Štatistika jednoducho 17 – 18
Redakce IB: COMPSTAT 2004 19

2002

Číslo 4
strana
Redakce IB: Starý rok končí a nový začíná 1
Josef Machek: Rub a líc eura – poznámka čtenáře 2
Stanislav Komenda: Nejenom ženy 3 – 4
Stanislav Komenda: Věda samčí a samičí 5
Stanislav Komenda: Poručíme větru, dešti 6 – 7
Prokop Závodský: Půlstoletí od založení katedry statistiky VŠE 8 – 10
Gejza Dohnal: 11. Slovenská štatistická konferencia 11 – 12
Josef Tvrdík: COMPSTAT 2002 13 – 14
Zuzana Prášková: EMS 2002 15 – 16
Jaromír Antoch, Josef Štěpán: Semináře o výuce statistiky 17
Redakce IB: Zprávy ze společnosti 16
Redakce IB: Představujeme společnost STATISTICA 19
Číslo 3
strana
Andrea Futchik: Rub a líc eura aneb jsou mince eura „férové“? 1 – 5
Zdeněk Fabián: Poznámka o harmonickém průměru 6
Vladimír Rytíř: Průzkumy veřejného mínění a jejich vliv na chování populace 7 – 10
Hana Řezanková: Konference IFCS 2002 11 – 15
Blanka Rosebergová: Máte už připraven rukopis pro časopis STATISTIKA? 16 – 17
Výbor ČStS ČStS: Plánované akce ČStS během podzimu 2002 18
Výbor ČStS ČStS: Volby do Výbor ČStSu se blíží 18
Výbor ČStS ČStS: Zprávy ze společnosti aneb My melem 19
Číslo 2
strana
Jaromír Antoch, Gejza Dohnal, Petr Hebák: STATISTIKA – časopis českých statistiků? 1 – 2
Petr Volf: O heterogenitě v modelech pro intenzity výskytu událostí 3 – 12
Karel Zvára: Měření relability aneb bacha na Cronbacha 13 – 20
Pavel Stříž: ROBUST 2002 z pohledu mladého nadšence – aneb 21 – 25
Josef Tvrdík: Objektívní příčiny nespokojenosti v divadelních souborech 26
Redakce IB: Statistika ve vodě 27
Číslo 1
strana
Václav Čermák: Čím měřit variabilitu okolo harmonického průměru. 1 – 12
Jan Hendl: NCTM standardy jako výzva pro Českou statistickou společnost 13 – 23
Josef Tvrdík: Objektívní příčiny nespokojenosti v divadelních souborech 26
Jaromír Antoch, Gejza Dohnal: ROBUST 2002 25 – 27

2001

Číslo 4
strana
Jaromír Češka: Státní statistická služba v novém zákoně 1 – 13
Ilja Novák,Prokop Závodský: Prof.Ing Jaromír Walter, CSc. (1923 – 2001) 14 – 17
Marie Budíková: DATASTAT 01 18
Zdeněk Pospíšil: Biomatematický seminář 19 – 21
Mirek Malý: Seminář PRASTAN 22
Jan Klaschka, Jaromír Antoch: Kolikátý pátek třináctého v tomto tisíciletí jsme měli? 23 – 25
Marek Malý: Ještě ke kalendáři a měření času 26 – 27
Číslo 3
strana
Zuzana Škrabková: Úmrtnostní tabulky a jejich prezentace 2 – 7
Eva Čermáková: Indexy spotřebitelských cen 8 – 10
Josef Bukač: Přesný text pomocí koeficientu souhlasu 11 -16
Zdeněk Fabián: Vzdálenost poztorovaných hodnot 17 – 22
Ladislav Budík, Marie Budíková: Statistické vyhodnocení změn strážek odtokových vztahů vybraných povodí řeky Moravy 23 – 29
V.Sosna: Statistická analýza dat objektů podzemních vod 30 – 35
Bohdan Linda: Jackknife odhady vychýlení a standardní chyby 36 – 37
Jana Kuhanová, Bohdan Linda: Delta metoda 38 – 39
Číslo 2
strana
Marek Malý: Metodologie dotazníkových šetření 2 – 8
Vladimír Rytíř: Je statistika jenom doplňováním dotazníků či tréningem aritmetiky? 9 – 11
Zdeňek Půlpán: Logistická lineární regrese 12 – 19
Zdeněk Roth: Statistické metody v toxikologii 20 – 23
Marek Brabec: ZIP regrese 24 – 32
Číslo 1
strana
Luděk Pick: Pátek a k tomu třináctého 2 – 3
Martin Betinec, Jaroslav Štěrba: Několik rad do života 4 – 11
Petr Máša: Excel a „náhodná čísla“ 12 – 17
Josef Tvrdík: Netušený objev ze statistické analýzy historie ROBUSTu 18 – 21
Redakce IB: Ze společnosti 22

2000

Mimořádné číslo
strana
Zdeněk Fabián: Texty písní 1 – 39
Číslo 4
strana
Zdislav Šíma: Kdy tedy doopravdy aneb několik astronomických úvah o konci tisíciletí 1 – 7
Josef Machek: Dopis, který se ztratil 8 – 13
Josef Hájek: Dopis, který se po letech opět vynořil 14 – 24
Číslo 3
strana
Milan Hutyra: Využití statistických metod ve výrobě polovodičů 1 – 7
Jiří Mrověc: Statistika a řízení jakosti podle norem ISO 9000+ 8 – 11
Josef Tošenovský: Hodnocení způsobilosti technologického procesu 11 – 14
Martin Malčík: Hledání optimálního počtu shluků metodami fuzzy shlukové analýzy 14 – 19
Hana Šlechtová: Projekt CESAR – vnímání rizika v šesti zemích. 20 – 25
Josef Tvrdík: Věřit statistickému software? 26 – 33
Karel Kupka: Je libo normální rozdělení? 34 – 42
Číslo 2
strana
Redakce IB: Ostravské statistické dny 1
Jana Hančlová, Milan Šimek: Vliv vybraných charakteristik struktury trhu práce na vývoj nezaměstnanosti v ČR 2 – 8
Miroslav Liška: Ekonometrický model OKD-1 9 – 14
Jana Šurmanová: Teorie a praxe dolování znalostí z dat 15 – 23
Jan Ámos Víšek: High Breakdown point regression analysis of the czech economy 24 – 40
Číslo 1
strana
Pavel Šišma: Richard von Mises (1883-1953) 1 – 4
Jiří Vondráček: Zbyněk Šidák 5 – 6
Jaromír Antoch, Josef Tvrdík: COMPSTAT 2000 7 – 10
Jaromír Antoch: ROBUST 200 11
Marek Malý: Mezinárodní společnost pro klinickou biostatistiku 12 – 13
Marek Malý: Nový odborný časopis – Biostatistics 14 – 15
Marek Malý: Ze společnosti 22

1999

Číslo 4
strana
Redakce IB: 70 let předsedy České statistické společnosti 1 – 2
Luděk Kubička: Zdeněk Roth – badatel v psychiatrii 3
Miloň Tichý: K 70tinám Zdeňka Rotha 4
Ladislav Tománek: Úskalí ekologické regrese 5 – 9
Lerak Arávz: Pohár v lese (StaKan v Cikháji) 10 – 11
Josef Tvrdík: Jeden stakan je málo aneb STAKAN 2 12 – 13
Dan Pokorný: O hasičích msta Kocourkův Hradec 14 – 15
Redakce IB: „Statisticky dokázáno“ aneb Chléb je nebezpečný 16 – 17
Redakce IB: Plán akcií Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti 18
Redakce IB: Připravované akce České statistické společnosti v roce 2000 19
Číslo 3
strana
Josef Tvrdík: Každý pětadvacátý Čech je Slovák 1
David J.Finney: O jazyku biometrie a jeho zneužívání 2 – 9
Jiří Anděl: Asymptotické testy 10 – 21
Eva Jarošová, Marek Malý: Užití Coxova modelu při analýze prognostických faktorů diabetické retinopatie 22 – 38
Číslo 2
strana
Profesores anonymi: Josef Machek – český statistik 3 – 12
Lubomír Kubáček: Náš učitel statistiky Josef Machek 12 – 14
Luis Carlos Silva: A Czech professor in the Carribean 14 – 17
Miroslav Rudiš: Josef Machek a vodohospodářské problémy 18 – 20
František Straka: Josef Machek a Plzeň 20 – 21
Profesores anonymi: Misceleanea Machkensis 22 – 25
Zdeněk Roth: Na co jsem si vzpomněl o Pepi Machkovi 26 – 27
Andrej Pázman: Oj Smolenice, Smolenice, kděže roky našej mladosti sú? 28
Redactores anonymi: Josef Machek na tázání 29 – 36
Číslo 1
strana
Redakce IB: Valná hromada České statistické společnosti 1 – 2
Redakce IB: Blahopřejeme k životnímu jubileu 3
Tomáš Cipra: K šedesátinám profesora Jiřího Anděla 4 – 6
Jiří Michalík: Docent Pavel Osecký sedmdesátiletý 7 – 8
Vladimír Horálek: Vzpomínka na PhDr.Anežku Žaludovou 9 – 11
Jaromír Antoch: Pamětní medaile MVS JČMF T.Havránkovi 12 – 14
Karel Mačák: Emanuel Czuber (1851-1925) 15 – 18
Gejza Dohnal: Logo, logo, logo 19 – 21
Dagmar Blatná: Hospodaření České statistické společnosti za rok 1998 a rozpočet na rok 1999 22
Redakce IB: Organizační záležitosti 23

1998

Číslo 4
strana
Jaromír Antoch: Volby a statistika 1
Jan Herzmann: Preference, prognózy, odhady, výsledky 2 – 15
Jiří Anděl: Statistické průzkumy 16 – 18
Jiří Anděl: Stejný počet hlasů 19 – 22
Redakce IB: Zpráva z tisku 23
Jaromír Antoch , Miroslav Březina: Kam s nimi 24 – 27
Číslo 3
strana
Marie Kletečková: Českobudějovické statistické dny 1
Michael Schemper: Explained variation in Cox and logistic regression 2
Petr Šmilauer: Recent developments in multivariate analysis of of ecological data 3
Jan Honner: Úkoly státní politiky v regionálním pohledu 4 – 6
Milan Palát: Využití statistických metod metod při výzkumu lesních ekosystémů 7 – 8
Marie Kletečková: Statistický systém STATISTICA 9
Milan Palát, Bohumil Minařík, Karel Brázda: Využití statistického systému UNISTAT při analýze dat 10 – 11
Lubomír Cyhelský, Hana Řezanková: Ke jmenování Richarda Hindlse profesorem statistiky 12 – 16
Číslo 2
strana
Marek Malý: Padesát let Mezinárodní biometrické společnosti 1 – 6
Hana Skalská: Možnosti SPSS for Windows 7.5 Student Version 7 – 12
Josef Tvrdík: Excel, lokalizace a zmatek 13 – 20
Číslo 1
strana
Marek Malý: Českobudějovické statistické dny 1
Jaromír Antoch: Jak pomocí simulací dokázat nemožné 1 – 14
Jiří Holub: Výběrové metody ve zdravotnické statistice 15 – 19
Redakce IB: Ze společnosti 22

1997

Číslo 4
strana
Zdeněk Fabián: Z Čech až na konec hotovosti 1 – 28
Číslo 3
strana
Jaromír Antoch: Vybraná kritéria pro volbu programového vybavení pro (statistickou) analýzu dat 1 – 4
Josef Tvrdík: STAT a NCSS z pohledu uživatele 5 – 16
Jiří Žváček: S čím dnes na statistiku? 17 – 26
Redakce IB: Ze společnosti 22
Číslo 2
strana
Jiří Žváček: Statistika na internetu 1 – 9
Jaromír Antoch: Horká témata výpočetní statistiky 10 – 11
Josef Tvrdík: Analýza dat 97 12 – 13
Marie Hušková: Čestný doktorát Karlovy univerzity statistikovi 14 – 18
Willem R. Zwett: Projev při inauguraci 19
Jan Coufal: Proč Bůh nikdy nezískal místo na univerzitě 20 – 21
Marek Malý: Seminář ke 100 letům státní statistiky a statistické dny v Liberci 22
Číslo 1
strana
Jan Coufal, Dana Černohorská: Před 125 lety zemřel Charles BABBAGE 1 – 13
Erika Fule: Odhad tranzitních rovnic ekologickou indukcí 14 – 19
Igor Kárník, Libor Svoboda: STATGRAPHICS – studnice poznání 20 – 21
Eva Jarošová: Ad česká statistická terminologie 22
Jana Jurečková: ESES Brno 96 23 – 25
Redakce IB: Valné shromáždění ČStS 26

1996

Číslo 2
strana
Felix Koschin: Nápady čtenáře zákona o státní statistické službě 4 – 6
Jan Coufal: Richard Gordon o lékařské statistice 7 – 10
Jaroslav Jílek: Nejen k jedné poznámce 11 – 16
Jiří Žváček: Evropou obchází strašidlo 17 – 19
Hanka Řezanková: Nově, lépe, radostněji 20
Josef Tvrdík: S troškou do terminologického mlýna 21 – 22
Jaromír Antoch: ROBUST 96 23
Jaromír Antoch, Hana Řezanková: GLIM 23
Číslo 1
strana
Josef Kozák: Aktuální poznámka k mírám inflace 1 – 5
Marta Horáková: Struktura závislosti 6
Hana Řezanková: Nově, lépe, radostněji? 7 – 10
Zbyněk Šidák: Postscriptum o èeské statistické terminologii 11 – 12
Jiří Žváček: Ještě k analýze více proměnných 13
Petr Hebák: Ať žije KOČKA 14 – 21
Josef Tvrdík: O ostravském dnu České statistické společnosti 22
Dáša Blatná: Zpráva o hospodaření 23

1995

Mimořádné číslo – en
strana
Prokop Závodský: The National Museum and the development of statistical science 1 – 3
Stanislav Komenda: Biometrics: Notes of a biometricians 4 – 11
Jan Ámos Víšek: On the coefficient of determination: simple but 12 – 24
Martin Anděl: Randomised response 25 – 29
Václav Čermák: The mean is within one mean deviation of any mean 30 – 31
Mimořádné číslo
strana
Gejza Dohnal, Hana Řezanková: Jmenný seznam členů ČStS 2 – 16
Gejza Dohnal, Hana Řezanková: Seznam organizací 17 – 22
Gejza Dohnal, Hana Řezanková: Trocha statistiky 23
Číslo 4
strana
Stanislav Komenda: Enyky, beniky – aneb o spravedlnosti s podmínkou 1 – 18
Jiří Anděl: Impact factor 19 – 22
Petra Coufalová, Jan Coufal: Domesday Book 23 – 26
Karel Zvára: Skutečná síla testů o pravděpodobnosti v binomickém rozdělení 27 – 31
Josef Bukač: Vzorce pro kritické hodnoty Wilcoxonova párového testu a Kendallova tau 32 – 35
Číslo 3
strana
Karel Mačák: Christian Huygens a vznik teorie pravděpodobnosti. 1 – 7
Jan Coufal: První počítač v historii? 8 – 10
Zbyněk Šidák: Znovu k české terminologii: pohled z jiné strany 11 – 14
Jiří Anděl: Výběrový rozptyl 15 – 17
Eva Jarošová: Kterému odkazu stranit aneb variace na článek prof.Čermáka 18 – 20
Václav Čermák: Jak velký může být rozdíl mezi průměrem a mediánem? 21 – 22
Josef Bukač: Tabulky kvantilů rozdělení F 23
Redakce IB: Opravy a doplňky adresáře členů ČStS. 24 – 26
Redakce IB: Oznámení seminářů 27 – 28
Číslo 2
strana
Václav Čermák: Patří do výběrového rozptylu n nebo n-1? 1 – 3
Jiří Anděl: K problémům české statistické terminologie 4 – 7
Josef Machek: Terminologické úvahy 8 – 10
Lubomír Cyhelský: Obligatorní statistika v bakalářském studiu na hospodářské fakultě Technické univerzity v Liberci 11 – 15
Jaromír Antoch: Ohlédnutí za COMPSTATem 1994 16 – 23
Josef Machek: První moravský seminář ČStS 24
Číslo 1
strana
Jan Coufal: Princip zúplnění 1 – 5
Jan Ámos Víšek: Ještě jednou o koeficientu determinace 6 – 13
Martin Anděl: Znáhodněné dotazování 14 – 17
Dan Pokorný: SOFSTAT 95 18 – 19

1994

Mimořádné číslo
strana
Zdeněk Fabian: Old good England 2 – 12
Stanislav Komenda: Ostrov, kde je vítr doma 13 – 35
Číslo 4
strana
Lubomír Cyhelský: Životní jubileum prof.Likeše 1 – 9
Richard Hindls, Prokop Závodský: Lubomír Cyhelský pětašedesátiletý 10 – 11
Jiří Žváček, Hana Řezanková: Ke kritice statistických programových paketů 12 – 21
Jiří Žváček: Kšaft umírající matky – české statistické terminologie 22 – 23
Číslo 3
strana
Stanislav Komenda: Biometrie: zápisky biostatistikovy 1 – 14
Petr Coufal: Z méně známé prehistorie statistiky 15 – 21
Jiří Žváček, Hana Řezanková: Návrh na statistika roku 23
Číslo 2
strana
Petr Volf: Už jezdíme do světa, ale nevíme, co dělají kolegové doma 1 – 3
Jan Coufal: Alea iacta est (2. část) 3 – 10
Josef Machek: Hrst vzpomínek na pana profesora 11 – 14
Jiří Likeš: Vzpomínka na prof. Jaroslava Janko, DrSc 14 – 15
Josf Kozák: STATGRAPHICS a koeficient determinace 16 – 20
Redakce IB: Konference, symposia 20 – 22
Redakce IB: Zasílání informací o seminářích e-mailem 22 – 23
Redakce IB: Minisymposium na památku Jaroslava Hájka 23
Číslo 1
strana
Petr Hebák: Jak zviditelnit statistiku 1 – 9
Jan Coufal,: Alea iacta est (1. část) 10 – 18
Jiří Žváček, Hana Řezanková: Zpracování ankety 19 – 23
Jiří Žváček, Hana Řezanková: HW a SW ČStS VŠE 24 – 26
Redakce IB: Pozvánka 27
Redakce IB: Ze společnosti 22

1993

Mimořádné číslo
strana
Armin Koch, Uwe Haag: Statistical Software Guide 1 – 36
Mimořádné číslo – en
strana
Stanislav Komenda: „Dressing Up“ with correlation 1 – 6
Jiří Anděl: How Sports Game Outcomes Depend on Intermediate Game Scores 7
Karel Zvára: Which model is the right one 8 – 11
Josef Kozák: Additional concepts of the coefficient of determination 12 – 18
Gejza Dohnal, Hana Řezanková: The main activities of Czech statistical society in 1993 19
Číslo 4
strana
Jiří Anděl: Jak vyhrát milion 1 – 4
Stanislav Komenda: Jak dobré je pravděpodobně nejlepší 5 – 6
Daniela Jarušková: 49. zasedání ISI 7 – 10
Zuzana Prášková: Páté pražské symposium 11 – 12
Dagmar Blatná: Seminář Současná statistika 13 – 14
Hana Řezanková: Informace o statistických paketech 15 – 19
Číslo 3
strana
Jitka Dupačová: Získejme ženy pro matematiku 1
Jiří Anděl: Testování výsledků testů 2 – 5
Stanislav Komenda: Podíl piva na rozvoji biometrie 6 – 11
Martin Kořínek: Nová verze MS-DOS 6.0 12 – 15
Číslo 2
strana
Prokop Závodský: Vlastenecké muzeum v Čechách a rozvoj naší statistické vědy 1
Stanislav Komenda: Korelace, která nás šatí i obouvá 2 – 6
Jiří Anděl: Jak závisí výsledek sportovního utkání na jeho počáteční fázi? 7
Karel Zvára: Který model je ten pravý? 8 – 10
Jan Řehák: Akademická licence SPSS 11 – 15
Číslo 1
strana
Jan Cofal, Jindřich Klůfa: Některá výročí ve výpočetní technice 1 – 2
Jiří Anděl: Publikace a citace 3 – 5
Josef Kozák: Popisná regrese: koincidence a rozdílové kompenzátory 6 – 10
Lubomír Cyhelský: Prof.Ing. Jaromír Walter – sedmdesátiletý 11 – 16
Gejza Dohnal, Hana Řezanková: Česká statistická společnost vstupuje do čtvrtého roku své existence 17

1992

Mimořádné číslo – en
strana
Stanislav Komenda: A few words on the affinity of of the dissimilars 1 -3
Jiří Anděl: Discrete Gaussian Distribution 4 – 5
Jiří Anděl: Dont be obstinate 6 – 7
Jan Klaschka: I woudnt be obstinate if 8
Jan Klaschka: Statistitians Anonymous? 9
Stanislav Komenda: Anonymous Alcoholics or A letter of a Statistitian to Statistitian 10 – 12
Lubomír Balík, Pavel Čtrnáct, Štěpánka Morávková, Hana Vorlová: 1991 census of population, houses an homes 13 – 18
Josef Tvrdík: A field of paradoxes and paradoxes of the field 19
Gejza Dohnal, Hana Řezanková: Czech Statistical Society, the annual report 20 – 23
Číslo 4
strana
Stanislav Komenda: Biometrie a citační klasika 1 – 2
Josef Machek: Patologické příklady z teorie odhadu I. 3 – 5
Josef Machek: Patologické úlohy teorie odhadu II. 5 – 7
Diana Bílková, Markéta Škuthanová, Karel Semerák, Karel Svoboda, Tomáš Ševčík: Tudy ne, přátelé!(?) 7 – 8
Otakar Macháček: Jak učíme statistiku v Harare 9 – 12
Jana Zvárová: Světový kongres o lékařské informatice MEDINFO 92 13 – 15
Redakce IB: Založení České společnosti aktuárů 16
Petr Závodský, Hana Řezanková: Jubilea 16 – 17
Číslo 3
strana
Jitka Zichová: Daniel Bernoulli a metoda maximální věrohodnosti 1 – 5
Jiří Anděl: Implicitní předpoklady 6 – 7
Jaromír Antoch, Gejza Dohnal: COMPSTAT 92 7 – 11
Jiří Anděl: Statistika v Nizozemí 11 – 13
Jiří Anděl: Korespondence se zahraničními společnostmi 19 – 20
Číslo 2
strana
Stanislav Komenda: Pár slov o příbuznosti nepodobných 1 – 3
Lubomír Cyhelský: K čtyřicátému výročí založení katedry statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze 4 – 7
Hana Řezanková, Jiří Žváček: Příprava dat k počítačovému zpracování 8 – 17
Jan Klaschka: Nebyl bych tvrdohlavý, kdyby 17 – 18
Václav Fidler: Nizozemská statistická společnost 18 – 19
Gejza Dohnal: O seznamech a tak 20
Číslo 1
strana
Jiří Anděl: Nebuďte tvrdohlaví 1 – 3
Stanislav Komenda: Dopis statistika statistikovi 4 – 5
Richard Hindls: Příspěvek k hodnocení významnosti maxim spektrální hustopty v analýze časových řad 6 – 8
Jiří Anděl: Diskrétní Gaussovo rozdělení 8 – 9
Josef Tvrdík: Obor paradoxů a paradoxy oboru 10
Jiří Veselý, Olin Ulrych: TeX pro náročné 11 – 17
Hana Řezanková: Polská statistická společnost 17 – 18

1991

Mimořádné číslo – en
strana
Statistician of the 20.century: A letter across two centuries 1 – 8
Jiří Anděl: Christmass inequality 8 – 10
Jaroslav Jílek: A Few Words on Economics Statistics 11 – 15
Stanislav Komenda: Statistics statistically evaluate 15 – 20
Tomáš Havránek: The COMPSTAT Conference and Artificial Intelligence 21 – 22
Josef Tvrdík: Not to be afraid and not to steal – valid for software 23 – 24
Mimořádné číslo
strana
Redakce IB: Bibliografie Tomáše Havránka 1 – 11
Vladimír Albrecht: Ohlednutí za Tomášem Havránkem 11 – 13
Jaromír Antoch: Místo velkých slov 13 – 15
Dan Pokorný: O Tomáši Havránkovi 15 – 18
Josef Tvrdík: Setkávání s Tomášem 18 – 19
Zuzana Prášková: Upravoval Mendel výsledky svých pokusů? 19 – 24
Jan Klaschka: Myslím na Tomáše Havránka 24
Číslo 4
strana
Jiří Anděl: Vánoční nerovnost 1 – 4
Oldřich Ulrych, Jiří Veselý, Jaromír Vesmanský: Matematické texty a osobní počítače 5 – 12
Jaroslav Jílek: Čs. úřední statistika na prahu roku 1992 13 – 14
Lubomír Halík, Pavel Čtrnáct, Štěpánka Morávková, Hana Vrbová: Sčítání lidu, domů a bytů 1991 – problémy a jejich řešení 15 – 20
Jiří Anděl: Naši absolventi v cizině 20 – 21
Jaroslav Jílek: 48. kongres Mezinárodního statistického institutu 22
Číslo 3
strana
Honza Klaschka: Anonymní statistici? 1 – 3
Stanislav Komenda: Statisticky o statistice 4 – 8
Václav Čermák: O jedné nové sadě popisných charakteristik jednorozměrných rozdělení 9 – 12
Jiří Anděl: Číst či nečíst? 13 – 19
Jiří Anděl: Statistika v zahraničních lékařských časopisech 19 – 20
Číslo 2
strana
Jaromír Antoch, Gejza Dohnal: Doc.RNDr.Tomáš Havránek, CS. 1
Statistik 20. století: Dopis do předminulého století 2 – 9
Jiří Anděl: Existuje pravděpodobnost? 10 – 13
Jan Herzman: Statistika ve výzkumech veřejného mínění 13 – 16
Jiří Anděl: Intervaly spolehlivosti 17 – 20
Jaromír Antoch: Vybraná kritéria pro výběr statistického programového vybavení 21 – 24
Číslo 1
strana
Stanislav Komenda: Počet pravděpodobnosti a T.G.M 1 – 3
Jaroslav Jílek: Pár slov o ekonomické statistice 3 – 7
Josef Machek: Statistická kontrola jakost – existuje dosud? 7 – 10
Otakar Macháček: Příprava odborníků v Indickém ústavu pro pro zemědělskou statistiku a aplikace počítačů 11 – 15
Redakce IB: První výroční konference 16

1990

Mimořádné číslo
strana
Jaromir Antoch: Ohlednuti za Compstatem 90 1 – 9
Tomáš Havránek: Konference COMPSTAT a umělá inteligence. 10 – 12
? ?: Změny v syntaxi SPSS/PC 3.* oproti 2.* 13 – 20
Marta Horáková: Co je to MIN 21 – 24
Číslo 3
strana
Josef Tvrdík: Nebát se a nekrást – ani software 1 – 2
Josef Anděl: Zpráva o jedné zahraniční cestě 3
Josef Machek: Který si vyberete? 4 – 9
Jiří Žváček: Klub nepřátel statistiky 10 – 11
Jiří Militký: COMPSTAT 90 – programy prezentované účastníky 12 – 15
Jiří Žváček: Úvaha čtenáře sborníků 16 – 17
Jan Ámos Víšek : O 11. pražské konferenci o teorii informace, statistických rozhodovacích funkcích a náhodných procesech. 19 – 20
Jiří Žváček: Vznikla Slovenská štatistická a demografická spoločnost 20 – 22
Stanislav Komenda : Vánoční dárek Stanislava Komendy (aforizmy) 23
Číslo 2
strana
Tomáš Havránek : COMPSTAT 90 1 – 3
Jiří Anděl: Co je nového ve statistické analýze časových řad. 4 – 8
Stanislav Komenda: Představujeme pracoviště biometrie lékařské fakulty Univerzity Palackého 9 – 12
Redakce IB: Nově organizační uspořádání a obsazení řídících funkcí ve Federálním statistickém úřadě 13 – 14
Jiří Anděl: Recenze: K. Zvára : Regresní analýza. Academia Praha, 1989 15
Jiří Žváček, Hana Řezanková: Novinky ze statistického softwaru. 16 – 19
Redakce IB: Vybrané konference v zahraničí 20 – 21
Redakce IB: Semináře na KPMS MFF UK 21 – 23
Číslo 1
strana
Redakce IB: Zpráva o založení České statistické společnosti 1 – 12