My hoši, co spolu mluvíme, jsme spolčeni v České statistické společnosti, která nám připravuje mnohé zajímavé zážitky.
 
Josef Machek

 

 

ČESKÁ STATISTICKÁ SPOLEČNOST

Česká statistická společnost je dobrovolný spolek sdružující široké spektrum statistiků různých zaměření. Jejím posláním je především vytvářet předpoklady pro rozvoj statistiky v České republice.

 

A to prostřednictvím:

ČESKÁ STATISTICKÁ SPOLEČNOST SPOLUPRACUJE S ...

ČLENOVÉ ČESKÉ STATISTICKÉ SPOLEČNOSTI

… většinou působí na některé z vysokých škol v ČR. Školy s nejvíce zástupci mezi členky ČStS:

  • Vysoká škola ekonomická v Praze(35 členů),
  • Univerzita Karlova v Praze (20 členů, z toho 13 na Matematicko-fyzikální fakultě),
  • České zemědělské univerzitě v Praze (10 členů),
  • Vysokém učení technickém v Brně (9 členů),
  • Vysoké škole báňské v Ostravě (9 členů).

Dále jsou zastoupeny UP Olomouc, ČVUT Praha, MU Brno, OU Ostrava, Univerzita Hradec Králové, UTB Zlín, TU Liberec, Jihočeská univerzita, Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita, Univerzita J. E. Purkyně, Univerzita obrany a Škoda auto vysoká škola.

Své zástupce však mají také některé vysoké školy ze Slovenska: Prešovská univerzita, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Paneurópska vysoká škola.

Kromě vysokých škol jsou zastoupeny také:

  • Akademie věd ČR (9 členů z UI a UTIA)
  • Český statistický úřad (6 členů).

Své zástupce v řadách členů ČStS mají i různé další státní instituce, ale také komerční firmy.

Historie České statistické společnosti

Více o historii ČStS se lze dozvědět na wikipedii.
Zprávu o založení ČStS najdete zde.

Účastníci konference Robust 2016. Foto: Matúš Maciak