Telc-rybnik

Česká statistická společnost, Česká matematická společnost a Ústav matematiky a statistiky, PřF,MU zvou zájemce na STATISTICKÉ DNY, které se uskuteční 23. až 25. září 2022Univerzitním centru Telč.

Více informací a možnost registrovat se najdete na stránce konference.

STRUČNÁ HISTORIE A SOUČASNOST STATISTICKÝCH DNŮ

Česká statistická společnost organizuje Statistické dny již od roku 1994 jako konferenci, na níž se setkávají statistikové zabývající se teoretickou a aplikovanou statistikou s odborníky z praxe, kteří ve své práci využívají statistické metody a postupy. Statistické dny jsou pořádány v různých místech České republiky především proto, aby statistici a uživatelé statistiky z regionů měli možnost prezentovat výsledky své činnosti a diskutovat o aktuálních statistických problémech.

Taková pracovní a diskusní setkání několika desítek účastníků si samozřejmě kladou za cíl zvyšovat úroveň statistické vzdělanosti v České republice. Na organizaci Statistických dnů se zpravidla podílejí matematické katedry některé vysoké školy v daném regionu, takže část jednání konferencí bývá také věnována otázkám výuky statistiky na vysokých školách. K náplni Statistických dnů patří již tradičně prezentace firem, které zajišťují distribuci statistických programových systémů a velmi příjemnou částí konference bývají společenské večery často spojené s hudbou.

Aktivní účastníci statistických dnů většinou připraví své přednášky i v písemné podobě a zájemci se pak mohou s texty příspěvků seznámit na stránkách Informačního bulletinu České statistické společnosti.

Historie statistických dnů

 • 2.11.1994 První moravský seminář České statistické společnosti na PřF Univerzity Palackého v Olomouci
  Podrobnosti lze nalézt ve zprávě J. Machka v Informačním bulletinu ČStS 2/1995, str. 24.
  PDF
 • 7.2.1996 Ostravský den České statistické společnosti na PřF Ostravské univerzity
  Podrobnosti lze nalézt ve zprávě J. Tvrdíka v Informačním bulletinu ČStS 1/1996, str. 22–23.
  PDF
 • 28.–29.5.1997 Statistické dny na Technické univerzitě v Liberci
  na téma Statistický software a výpočetní statistika. Zpráva od M. Malého je v Informačním bulletinu ČStS 2/1997, str. 20–22.
  PDF
 • 16.–17.9.1998 Českobudějovické statistické dny na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích Hlavní témata byla zaměřena na Aplikace statistiky v přírodních vědách. Zprávu o této akci napsali M. Malý PDF v Informačním bulletinu ČStS 2/1998, str. 21–23, a M. Kletečková v 3/1998, kde jsou na str. 1–12 i abstrakty. V 2/1998 lze nalézt na str. 13–20 celý text příspěvku J. Tvrdíka.
 • 20.–21.6.2000 Ostravské statistické dny na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity
  Zpráva M. Malého PDF byla uveřejněna v v Informačním bulletinu ČStS 1/2000, str. 18–19, . Plné texty včetně úvodu od J. Tvrdíka naleznete v Informačních bulletinech ČStS 2/20003/2000.
 • 21.–22.6.2001Statistické dny na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové
  Texty příspěvků účastníků vyšly v Informačních bulletinech ČStS
  2/20013/2001.
 • 15.–16.9.2004 Statistické dny na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové
  Témata byla zaměřena na aplikace statistických metod při sledování vlivu člověka na životní prostředí. Informaci podal Z. Roth PDF v Informačním bulletinu ČStS 4/2004 na str. 13. Texty příspěvků jsou publikovány ve sborníku (ISBN 80-7041-870-2), vydaném v nakladatelství Gaudeamus, Hradec Králové.
 • 27.–28.6.2006 Statistické dny na Vysokém učení technickém v Brně
  V Informačním bulletinu ČStS 2-3/2006 na str. 34–40 naleznete tři pohledy na tyto statistické dny — od M. Malého, J. Strouhala a M. Budíkové — PDF. Z konference vyšel sborník delších abstraktů (ISBN 80-214-3214-4) a plné texty příspěvků na CD.
 • 22.–23.9.2009 Statistické dny v Hradci Královém
  Témata byla zaměřena na aplikace statistiky v přírodních vědách a medicíně. Zpráva o Statistickém dni byla publikována v Informačním bulletinu ČStS 4/2009 na str. 27.
 • 2.–3.9.2010 Statistické dny v Brně
  Tyto Statistické dny byly zasvěceny 20. výročí založení České statistické polečnosti.
 • 3.–5.6.2012 Statistické dny v Nových Hradech
  Hlavním tématem byla detekce změn ve statistických modelech s aplikacemi na modelování změn životního prostředí.
 • 26.–29.9.2013 Statistické dny na Brejlově
  Statistické dny byly spojeny s konferencí TEXperience 2013.
 • 23.6.2014 Statistický den v Ústí nad Labem
  Podnázev statistického dne byl Statistické metody pro analýzy zdravotního stavu a životních podmínek obyvatelstva (analýza přežití, statistika životního prostředí a jiné), příspěvky byly i z jiných oblastí aplikace statistický metod.