Výbor České statistické společnosti 2019-2021

Předseda:

 • Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. (PřF Olomouc)

Čestný místopředseda:

 • Ing. Marek Rojíček, Ph.D. (předseda ČSÚ)

Místopředseda:

 • RNDr. Marek Malý, CSc. (SZÚ Praha)

Vědecká tajemnice:

 • Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. (FEI VŠB-TU Ostrava)

Hospodář:

 • Ing. Tomáš Löster, Ph.D. (FIS VŠE Praha)

Šéfredaktor časopisu Informační bulletin České statistické společnosti:

 • prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. (FS ČVUT Praha)

Odpovědný redaktor časopisu Informační bulletin České statistické společnosti:

 • Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. (PřF UP Olomouc)

Ostatní členové:

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (MFF UK Praha)
 • RNDr. Marie Budíková, Dr. (PřF MU Brno)
 • prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (FIS VŠE Praha)
 • RNDr. Jan Klaschka, Ph.D. (ÚI AV ČR, Praha)
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (FP TU Liberec)
 • doc. Petr Volf, CSc. (ÚTIA AV ČR Praha)
 • Ing. Ondřej Vozár (ČSÚ, Praha)
 • RNDr. Marta Žambochová, Ph.D. (FSE UJEP Ústí nad Labem)

Revizorka:

 • doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. (FIS VŠE Praha)

Historie výborů

Kompletní historii složení výboru ČStS od jejího založení lze najít zde.