Výbor České statistické společnosti 2021-2023

Předseda:
 • Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. (PřF Olomouc)
Čestný místopředseda:
 • Ing. Marek Rojíček, Ph.D. (předseda ČSÚ)
Místopředseda:
 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (MFF UK Praha)
Vědecká tajemnice:
 • Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. (FEI VŠB-TU Ostrava)
Hospodář:
 • Ing. Tomáš Löster, Ph.D. (FIS VŠE Praha)
Šéfredaktor časopisu Informační bulletin České statistické společnosti:
 • prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. (FS ČVUT Praha)
Odpovědný redaktor časopisu Informační bulletin České statistické společnosti:
 • Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
Ostatní členové:
 • RNDr. Marie Budíková, Dr. (PřF MU Brno)
 • prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. (FIS VŠE Praha)
 • doc. RNDr. Kateřina Helisová, Ph.D. (FEL ČVUT Praha)
 • Ing. Tomáš Hlavsa, Ph.D. (PEF ČZU Praha)
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (FP TU Liberec)
 • doc. Petr Volf, CSc. (ÚTIA AV ČR Praha)
 • Ing. Ondřej Vozár (ČSÚ, Praha)
 • RNDr. Marta Žambochová, Ph.D. (FSE UJEP Ústí nad Labem)
Revizorka:
 • doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. (FIS VŠE Praha)

Profil členů výboru

Více o členech výboru zde:

Historie výborů

Kompletní historii složení výboru ČStS od jejího založení lze najít zde.