Mikuklášský den se koná pravidelně od roku 2007 v předvánočním čase. Jde o jednodenní setkání přátel statistiky, při němž témata příspěvků bývají vážná i nevážná a někdy… přijde i Mikukláš!

Mikukláš 2023, Praha - Karlín, 5. prosince 2023, 17. ročník

Odborné příspěvky:

Mikuklášského setkání 2023 se zúčastnilo 21 zájemců.

Mikukláš 2022 (Praha - VŠE + online) - 6. prosince 2022

Program Miku(k)lášského dne 6. 12. 2022

13:30 ZAHÁJENÍ13:30 – 14:10  O. Vencálek – Tři oříšky pro statistiky. Oříšek 1, Oříšek 2, Oříšek 314:10 – 14:40  Z. Fabián – Skórová funkce14:40 – 15:10  Z. Hlávka – Dokonalé funkcionální permutační testy15:10 – 15:40  J. Fischer – Čím připíjet (nejen) na Mikukláše

Účast

Mikuklášského setkání 2022 mělo 12 přímých účastníků, dalších 24 se zúčastnilo online.

První hybridní Mikukláš (Praha - MFF UK + online) - 7. prosince 2021

Program Miku(k)lášského dne 7. 12. 2021, včetně poskytnutých prezentací

Mikukláše 2021 se zúčastnilo
– 6 přednášejících
– 6 dalších posluchačů v učebně K7 na Karlíně
– 26 dalších posluchačů online

Mikukláš 2020 (online) - 7. prosince

Program Miku(k)lášského dne 7. 12. 2020, včetně poskytnutých prezentací

Část 1 – statistika v době epidemie

Část 2 – statistika v době klidu a míru

Mikukláš 2019 (VŠE Praha) - 6. prosince

13. ročník – 6. 12. 2019 (na VŠE v Praze)

 

 • 13:00 Jaromír Antoch (MFF UK Praha)Detekce změn v kapitálové struktuře
 • 13:30 Tomáš Formánek (FIS VŠE Praha) Využití postupu prostorové ekonometrie při analýze dopadu zavádění obnovitelných zdrojů na růst HDP
 • 14:00 Patrícia Martinková (ÚI AV ČR & PedF UK Praha) Změny v kompetencích k učení u žáků základních škol a víceletých gymnázií: Pokroky v analýze odlišného fungování položek znalostních testů
 •  14:30-15:00 PŘESTÁVKA                         
 • 15:00 Ondřej Vencálek (PřF UP Olomouc) Možná přijde i Bayes
 • 15:20 Karel Zvára (PřF UK Praha) Poznámky STAršího KANtora
 • 15:45 Tomáš Hlavsa (ÚZEI Praha) Jak se stanovují platby na podporu zemědělských podniků hodpodařících v méně příznivých oblastech ČR
 • 16:05 Daniel Hlubinka (MFF UK Praha) Statistický odhad ve výuce
 • 16:30 Marek Malý (SZÚ Praha) Poznámky k nesprávnému použití statistiky
 

Program Mikuklášského dne z let minulých (nenáhodný výběr)

 1. ročník – 6.12.2007 (v Balbínově poetické hospůdce)

 • 10:55 Gejza Dohnal: Zahájení
 • 11:00 Pavel Praks, Petr Zajac: PageRank ve statistice
 • 11:30 Daniel Hlubinka: O kvalitě vyplňování dotazníků v rovníkové Africe
 • 12:00 Pavel Popela: Jak vážíme vědu
 • 12:30 oběd … (a možná příjde i Mikukláš) ………………………..
 • 13:30 Jiří Anděl: Volba regresního modelu a o chybách, které se přitom dělají
 • 14:00 Gejza Dohnal: Frontové paradoxy
 • 14:30 Zdeněk Fabián: Inferenční funkce a parametrické odhady
 • 15:00 Jan Klaschka: Co je statisticky nejvýznamnější
 • 15:30 Josef Tvrdík: Příspěvek na lehčí téma
 • 16:00 Ukončení a volné pokračování na jiném místě

7. ročník – 5. 12. 2013

 • 9:00 J. Antoch: Zahájení
 • 9:30 J. Kalina: Regularizace a robustnost při analýze vysoce rozměrných dat.
 • 10:00 Z. Hlávka: O neparametrických výpočtech z-skóre.
 • 10:30 J. Klaschka: Konfidenční čtyřhra: Blaker a já vs. Vos a Hudson.
 • 11:00 O. Vencálek: Volba prezidenta očima statistika – spíše čertovské než Mikulášské téma aneb co na to Anděl?
 • 11:30 P. Závodský: Počátky statistiky v českých zemích rakousko-uherské monarchie.
 • 12:00 Oběd
 • 14:00 M. Brabec: Odhad a predikce parkovací kapacity z nepřímých měření.
 • 14:30 K. Kupka: DarWin
 • 15:00 G. Dohnal: Klasifikace a SPC
 • 15:30 Z. Fabian: Skórové funkce a jejich aplikace
 • 16:00 FAB s.r.o.

8. ročník – 16. 12. 2014

 • 9:50    G. Dohnal: Zahájení
 • 10:00  I. Kasanický: Spektrálne kovariančné matice v asimilaci dat.
 • 10:30  J. Běláček:  Analýza pacientů v ČR otrávených metanolem.
 • 11:00  J. Vopravil: nelegální ekonomika.
 • 11:30   K. Kupka: Řešení klasifikačních úloh s příklady.
 • 12:00  P. Závodský: 110 let statisticko-pojistného studia u nás.
 • 12:30 Oběd
 • 14:00 M. Tunak: Hodnocení směrového uspořádání vláken v ploše vlákenného systému.
 • 14:30 L. Techniková: Žmolky, žmolky, žmolky.
 • 15:00 J. Klaschka: Kde hledat před Vánoci duševní síly? (Statistické řešení)
 • 15:30 Z. Fabián: Rozdělení rozdělení.
 • 16:00 Diskuze, volná zábava.

9. ročník – 8. 12. 2015

 • 10:00 J. Antoch: Poznámka k pitelnosti piva
 • 10:25 Z. Hlávka: Růstové křivky a analýza bodu změny
 • 10:50 J. Picek: Korelační koeficienty založené na L-momentech
 • 11:15 J. Běláček: Testování znalostí SŠ fyziky v 1. ročníku lékařských fakult
 • 11:40 J. Kodera, P. Závodský, O. Šimpach: Jan Stocký a počátky matematických metod v ekonomii u nás
 • 12:05 – 14:00 oběd
 • 14:00 M. Brabec: Modelování dynamiky komplexních procesů a krátkodobá predikce
 • 14:25 K. Kupka: Variable selection in regression with econometric applications
 • 14:50 G. Dohnal: O jednom dopravním paradoxu
 • 15:15 J. Klaschka: ???
 • 15:40 Z. Fabián: Variace na renesanční téma
 • 16:05 FAB s.r.o.: Koledy

10. ročník – 6. 12. 2016

 

 • 9.00 J. Antoch: zahájení
 • 9.20 J. Antoch: Několik poznámek k analýze řídkých jevů
 • 9.50 J. Michálek: Matematický model kontrolního stanoviště montážní linky
 • 10.20 káva a štrůdl
 • 10.30 E. Jarošová: SPC v praxi
 • 11.00 G. Dohnal: Zpátky k Shewhartovi !?!
 • 11.30 J. Sixta: Historické řady HDP od roku 1970
 • 12.00  oběd
 • 14.00 J. Anděl: Případ německých tanků
 • 14.30 L. Tomášek: Aditivní a multiplikativní modely rizika
 • 15.00 káva a štrůdl
 • 15.00 M. Malý: Možné zdravotní dopady vlny vedra v létě 2003 a 2006
 • 15.30 Z. Fabián: Překvapivé rozuzlení záhady skórů
 • 16.00 přátelské adventní posezení při sklence vína

11. ročník – 7. 12. 2017

 • 14:00 Prokop Závodský: Počátky statistických grafů u nás v XIX. století
 • 15:00 Jan Bouček: Sledování a kvantifikace jevů v průběhu pedagogického procesu
 • 15:30 Hana Řezanková: Hodnocení výsledků shlukové analýzy s využitím obrysového koeficientu
 • 16:00 Zdeněk Fabián: Informace a nejistota

12. ročník – 6. 12. 2018

 • 13:00 P. Závodský: 100 let od vzniku Státního úřadu statistického
 • 13:40 O. Vozár: Mikuklášské překvapení
 • 14:05 J. Picek: Poznámky k datům ze šetření učitelských sborů na základních školách v ČR
 • 14:30 J. Tošenovský: O Taguchiho metodách
 • 14:55 J. Bouček: Vyhodnocení vlivu změny pravidel na herní aspekty basketbalu
 • 15:20 J. Klaschka: Náhradní přednáška o náhradních testech
 • 15:45 přestávka
 • 16:00 – 16:30 Čtení z knihy Zdeňka Fabiana: Kudy do Budapešti anb Postřehy z konference ISI v Helsinkách před dvaceti lety …
 • 16:30 – … a možná přijde i autor s kytarou …