Konference STAKAN, jejíž název vzniká spojením slov STAtističtí KANtoři, si klade za cíl vytvořit prostor k setkávání lidí, kteří učí statistiku na nejrůznějších (většinou vysokých, ale také středních) školách nebo se „jen“ o statistiku a vzdělávání v tomto oboru zajímají.

Konference STAKAN se koná pravidelně od roku 1999 ve spolupráci České statistické společnosti a Slovenské štatistické a demografické spoločnosti. Tyto společnosti organizují česko-slovenské konference každý lichý rok a země se pravidelně střídají. V České republice se konference koná pod názvem STAKAN a na Slovensku pod názvem PRASTAN. Sborníky ze starších ročníků konference StaKan jsou k dispozici zde. Od roku 2007 již samostatné sborníky ke konferenci STAKAN nevydáváme, ale příspěvky jsou otiskovány v Informačním bulletinu ČStS.

HISTORIE konferencí STAKAN a PRASTAN

Účastníci konference STAKAN 2019 ve Křtinách