Autorem této stránky je Jiří Žváček.

Konference STAKAN

Konference STAKAN se koná každý lichý rok a je společnou akcí České statistické společnosti a Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti.
Sympatický název vznikl jako zkratka vytvořená ze slov statističtí kantoři.

STAKAN-V-2007
Sborník

STAKAN-IV-2005

Jediný pdf soubor Výuka na střední škole,  který obsahuje

Autor Název str.
Ivan Saxl Statistické myšlení a jeho výuka 1
Josef Štěpán Základy pravděpodobnosti 17
Ivan Saxl Geometrická pravděpodobnost 47
Viktor Beneš Náhodné procesy 73
Daniel Hlubinka Základy statistického myšlení 85
Karel Zvára Regrese 109
Tomáš Cipra Demografie a pojistná matematika 127
Jaromír Antoch, Michal Čihák a Jan Prachař Použití programu MuPAD ve středoškolské výuce 147

STAKAN III 2003

Jediný pdf soubor STAKAN III, který obsahuje:

Autor Název str.
Jitka BARTOŠOVÁ, Monika UHLÍŘOVÁ Učební pomůcka pro práci s ekonomickými časovými řadami na FM VŠE JH 1
Jitka BARTOŠOVA Robustní metody jako doplněk výuky základního kurzu statistiky 9
Anna BÉREŠOVá a Mária KOVÁROVÁ K výučbe štatistiky a vedeckej práce v odbore ošetrovateĺstvo 17
Dagmar BÍNOVÁ Tvorba studentských projektů v systému SAS na PEF ČZU 23
Ludmila GREGUŠOVÁ Špecifikum výučby štatistiky študentov sociálnych vied 29
Jan HENDL Statistika na amerických středních školách 37
Jozef CHAJDIAK Analýza rozdelenia priemyselných podnikov v rámci predmetu Ekonomicko-štatistické analýzy 51
Zdeněk KARPÍŠEK, Pavel POPELA a Josef BEDNÁŘ Výuka předmětů se stochastickým zaměřením na FSI VUT v Brně 53
Aleš LINKA, Miroslav BRZEZINA, Petr VOLF a Jiří Týř Internetová výuka statistiky a analýzy dat 61
Helena NEŠETŘILOVÁ Statistika na české zemědělské univerzitě v Praze 69
Karol PASTOR Zmeny trendu v sezónnych časových radoch – aplikácia na demografické dáta 73
Vladimír RYTÍŘ Patří statistika jen na vybrané školy? 85
Ivan SAXL Pravděpodobnost ve starověku a středověku 87
Ivan SAXL a Viktor BENEŠ Stereologie: Interpretace výběrů geometrickými prostředky 107
Pavel STŘÍŽ Doplněk tištěných knih: Internet 117
Josef TVRDÍK Jakou statistiku učit nestatistiky? 129

STAKAN II

Dohnal J., Křikava F. Internet a WWW
Antoch J. O přípravě výukových textů v TEXu
Dohnal G. Výukové programy na INTERNETu
Militký J., Linka A. Statistika a řízení jakosti s využitím WWW
Žváček J. Hatlamatla a statistika

STAKAN I

Hebák P. Učíme statistiku
Chajdiak J. Súbory údajov využívané vo výučbe štatistiky na EU v Bratislave
Komenda S., Zapletalová J. Edukometrie: Didaktický test a jeho modelování
Litschmannová M. Výuka statistiky na počítačové učebně
Malý M. Poznámky k výuce biostatistiky
Roth Z. Statistika pro lékaře a studenty medicíny
Stránský P., Krulichová I., Bukač J. Výuka statistiky na Lékařské fakultě v Hradci Králové
Tvrdík J. Výuka statistiky na Ostravské universitě a znepokojivé otázky s ní spojené
Osecký P. Intuitivní výklad základních statistických metod
Krulichová I., Bukač J. Testování hypotéz pomocí příkladu
Bukač J. Nevychýlenost výbírového průmíru