Členové výboru se představují

Jaromír Antoch

Současné působiště:
Univerzita Karlova v Praze
Matematicko-fyzikální fakulta
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Web: https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~antoch/

Vyučuje:

Výzkum:

Vzdělání:

Členství v ČStS: zakládající člen, předseda 2001-2007

Marie Budíková

Současné působiště: Masarykova univerzita (Brno)
Přírodovědecká fakulta
Ústav matematiky a statistiky

Web:   https://www.muni.cz/lide/328-marie-budikova

Vyučuje:

Výzkum:

Vzdělání:

Členství v ČStS: členka výboru

Gejza Dohnal

Současné působiště:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Ústav technické matematiky

Web: https://gejza.nipax.cz/

Vyučuje:

Výzkum:

Vzdělání: Členství v ČStS: zakládající člen, předseda 2007-2013

Jakub Fischer

Současné působiště:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky

Web: https://fis.vse.cz/fakulta/vedeni-fakulty/jakub-fischer/

Vyučuje:

Výzkum:

Vzdělání:

Členství v ČStS: člen výboru

Jan Klaschka

Současné působiště:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Ústav technické matematiky

Web: https://gejza.nipax.cz/

Vyučuje:

Výzkum:

Vzdělání: Členství v ČStS: zakládající člen, předseda 2007-2013

Martina Litschmanová

Současné působiště:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky

Web: https://fis.vse.cz/fakulta/vedeni-fakulty/jakub-fischer/

Vyučuje:

Výzkum:

Vzdělání:

Členství v ČStS: člen výboru

Tomáš Löster

Současné působiště:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Ústav technické matematiky

Web: https://gejza.nipax.cz/

Vyučuje:

Výzkum:

Vzdělání: Členství v ČStS: zakládající člen, předseda 2007-2013

Marek Malý

Současné působiště:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky

Web: https://fis.vse.cz/fakulta/vedeni-fakulty/jakub-fischer/

Vyučuje:

Výzkum:

Vzdělání:

Členství v ČStS: člen výboru

Jan Picek

Současné působiště:
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta strojní
Ústav technické matematiky

Web: https://gejza.nipax.cz/

Vyučuje:

Výzkum:

Vzdělání: Členství v ČStS: zakládající člen, předseda 2007-2013

Ondřej Vencálek

Současné působiště:
Univerzita Palackého v Olomouci
Přírodovědecká fakulta
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky

Web: https://kma.upol.cz/vizitka/vencalek/

Vyučuje: základy statistické analýzy dat, základní kurz statistiky, biometrii, statistickou kontrolu kvality, časové řady, výběrová šetření

Výzkum: teoretický: hloubka dat a její aplikace v klasifikaci, aplikovaný: výzkum nádorů hlavy a krku a jejich asociace s HPV, další medicínské aplikace

Vzdělání:
2007 Mgr. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2011 Ph.D Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Členství v ČStS: předseda ČStS od roku 2019

Dříve
Nyní

Petr Volf

Současné působiště:
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR v Praze
Technická univerzita v Liberci
Katedra aplikované matematiky

Web: http://www.utia.cas.cz/people/volf

Vyučuje: Matematickou statistiku, teorii spolehlivosti a hodnocení rizik

Výzkum: Vše trochu, především pak analýza přežití.

Vzdělání: 1971 Matematicko-fzyikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze, specializace statistika a ekonometrie

Členství v ČStS: už dlouho, nyní člen výboru

Ondřej Vozár

Současné působiště:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky

Web: https://fis.vse.cz/fakulta/vedeni-fakulty/jakub-fischer/

Vyučuje:

Výzkum:

Vzdělání:

Členství v ČStS: člen výboru

Marta Žambochová

Současné působiště:
Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
Fakulta sociálně ekonomická
Katedra matematiky a informatiky

Web: https://www.fse.ujep.cz/php/profil.php?id=9&lang=cz&typ=doporucit

Vyučuje:

Výzkum:

Vzdělání:

Členství v ČStS: členka výboru