Vítejte na webu České statistické společnosti

Knihovnička

Nová recenze

KDO JSME

Česká statistická společnost je dobrovolný spolek sdružující široké spektrum statistiků různých zaměření. Jejím posláním je především vytvářet předpoklady pro rozvoj statistiky v České republice.

 

A to prostřednictvím:

  • vydavatelské činnosti (vydávání odborného časopisu Informační bulletin ČStS),
  • podněcování a podpory vědecké a popularizační činnosti (např. poskytováním finančních příspěvků pro účast zejména mladých statistiků na odborných akcích, ale také pravidelnou aktualizací webových stránek společnosti).