KDO JSME

Česká statistická společnost je dobrovolný spolek sdružující široké spektrum statistiků různých zaměření. Jejím posláním je především vytvářet předpoklady pro rozvoj statistiky v České republice.

 

A to prostřednictvím:

  • vydavatelské činnosti (vydávání odborného časopisu Informační bulletin ČStS),
  • podněcování a podpory vědecké a popularizační činnosti (např. poskytováním finančních příspěvků pro účast zejména mladých statistiků na odborných akcích, ale také pravidelnou aktualizací webových stránek společnosti).