Tuto stránku připravil Jiří Žváček.

REQUEST 2006

Konference REQUEST (REliability, Quality and ESTimation) se konala v Praze ve dnech 30. 1. – 1. 2. 2007 jako první konference Centra pro jakost a spolehlivost výroby (CQR). Toto centrum je vytvořeno na základě podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci projektu pro rozvoj vědy a výzkumu číslo 1M06047. Členy CQR jsou: České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní, Vysoké učení technické v Brně, fakulta strojního inženýrství, Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava, fakulty elektrotechniky a informatiky, metalurgie a materiálového inženýrství, Technická univerzita Liberec, fakulty textilní, pedagogická a fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd České republiky, oddělení stochastické informatiky, firmy ISQ Praha s.r.o. a Trilobyte Statistical Software, s.r.o.

Konference probíhala ve čtyřech sekcích: Management jakosti a statistické metody, Hodnocení jakosti, qualimetrie, metrologie, Modelování procesů ve spolehlivosti a Statistické metody pro řízení jakosti, hodnocení rizik. Příspěvky jsou ve sborníku řazeny abecedně podle jména autora. Součástí sborníku je CD-ROM, obsahující program konference a prezentace účastníků.