Informační bulletin České statistické společnosti

  1. Redakce přijímá původní vědecké stati vycházející z vlastního výzkumu autorů a původní přehledové vědecké stati ze všech oblastí stochastiky (matematické a aplikované statistiky, analýzy dat, ekonomické statistiky, biostatistiky, technické a výpočetní statistiky). Přijímají se i příspěvky, týkající se výuky stochastiky.
  2. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě na adrese ondrej.vencalek (at) upol.cz.
  3. Jazyk příspěvků může být čeština, slovenština, nebo angličtina.
  4. Příspěvky musí být doprovázeny abstrakty v češtině a angličtině.
  5. Doporučená struktura příspěvku, včetně podrobných pokynů pro zpracování, je zde, zde (tex), resp. zde (zip, 173 kB).
  6. Příspěvky přijaté do redakce jsou postoupeny ke standardnímu nezávislému recenznímu řízení. O výsledku recenzního řízení jsou autoři informováni redakcí časopisu.
  7. Zveřejnění příspěvků v časopise se řídí Publikační etikou, kterou lze nalézt zde.
  8. Příspěvky přijaté k publikaci jsou publikovány jak v tištěné podobě tak i elektronicky a jsou on-line přístupné všem zájemcům na webových stránkách ČStS.
  9. Přijaté příspěvky nejsou honorovány.

Jednotlivá čísla časopisu jsou k dispozici on-line ve formátu PDF. Na příslušný obsah a text se lze dostat kliknutím v tabulce (je třeba mít PDF viewer, je zdarma na stránce Adobe, či jiný prohlížeč PDF).

V některých PDF dokumentech jsou vytvořeny obsahy (záložky). Lze je vyvolat/odstranit pomocí klíče F5. Kliknutím na záložku podle názvu článku nebo jména autora se text posune na příslušný článek.