The Federation of European National Statistical Societies (FENStatS)

Česká statistická společnost je členem Federace evropských národních statistických společností. Snahou tohoto sdružení je podporovat vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi národními statistickými společnostmi. Více na stránkách FENStstS (klikem na logo vlevo) nebo na stránce popisující historii a roli sdružení FENStatS (viz tlačítko více).

LogoV7

Statistické společnosti zemí skupiny V7

Česká statistická společnost je sdružena spolu s národními statistickými společnostmi Rakouska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska ve skupině společností V7. Zástupci skupiny společností V7 se každoročně setkávají a vyměňují si informace o činnosti jednotlivých společností.

The International Statistical Institute (ISI)

Od počátku existence ČStS se její členové zaměřovali na zapojení České republiky do činnosti mezinárodních organizací, zejména odborných sekcí (společností) ISI... Více o této organizaci na stránkách ISI (klikem na logo vlevo) nebo na naší stránce věnované ČStS a ISI (viz tlačítko více).