The Federation of European National Statistical Societies

Evropská spolupráce národních statistických společností v širším rámci byla zahájena u příležitosti oslav 150. výročí založení Francouzské statistické společnosti. K tomuto jubileu se v roce 2010 konala v Paříži schůzka zástupců čtrnácti národních statistických společností z Evropy, viz [1]. Hlavními tématy byly úloha národních statistických společností při vzdělávání na základních a středních školách, potřeba certifikace statistiků, podpora mladých statistiků a v neposlední řadě nutnost vytvořit jakousi zastřešující instituci pro evropské národní společnosti.

Statut zastřešující instituce byl diskutován v průběhu roku 2011. Hlavní zásluhu na jeho přípravě měl profesor M. Vichi, předseda Italské statistické společnosti. Za Českou republiku se na přípravě podílel prof. G. Dohnal z FS ČVUT, předseda ČStS v letech 2007–2013. Na 58. světovém kongresu ISI v Dublinu v srpnu roku 2011 byla odsouhlasena konečná verze a v prosinci 2011 byla ustavena Federace evropských národních statistických společností (Federation of European National Statistical Societies, zkratka FENStatS), viz [2]. ČStS je jednou z deseti zakládajících statistických společností.

Cílem federace je podporovat vzájemnou komunikaci, spolupráci a statistický výzkum v Evropě a rozvíjet vztahy statistiky ke společnosti, vztahy k evropským institucím a zejména příležitosti pro podporu šíření statistického vzdělávání v Evropě, viz http://www.fenstats.eu/.

[1] DOHNAL, G. 2011. Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2010. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 22, č. 1, 2011, s. 1–4. URL
[2] DOHNAL, G. 2012. Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2011. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 23, č. 1, 2012, s. 1–3. URL