uvodni_foto-300x220
Výbor ČStS s velkou lítostí oznamuje, že v neděli 1.března zemřel

ing. Zdeněk Roth, CSc.,

bývalý předseda společnosti, vynikající odborník a především vzácný člověk.

Čest jeho památce!

parte