Historie – předsedové

 • 2017-2019 RNDr. Marek Malý, CSc.
 • 2015-2017 prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
 • 2013-2015 prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
 • 2011-2013 prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.
 • 2009-2011 doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.
 • 2007-2009 doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc.
 • 2005-2007 prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 • 2003-2005 doc. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 • 2001-2003 doc. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
 • 1999-2001 Ing. Zdeněk Roth, CSc.
 • 1997-1999 Ing. Zdeněk Roth, CSc.
 • 1995-1997 Ing. Zdeněk Roth, CSc.
 • 1993-1995 prof. Ing. Václav Čermák, DrSc.
 • 1991-1993 prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
 • 1990-1991 prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.

Výbory české statistické společnosti

Předseda a výbor České statistické společnosti 26. 1. 2017-2019

Předseda

 • RNDr. Marek Malý, CSc. (SZÚ Praha)

Výbor

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (MFF UK Praha)
 • RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. (FM VŠE Jindřichův Hradec)
 • RNDr. Marie Budíková, Dr. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. (FS ČVUT v Praze) – šéfredaktor časopisu Informační bulletin České statistické společnosti
 • RNDr. Jan Klaschka, PhD. (ÚI AV Praha)
 • Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. (FEI VŠB-TU Ostrava) – vědecká tajemnice
 • Ing. Tomáš Löster, Ph.D. (VŠE Praha) – hospodář
 • RNDr. Marek Malý, CSc. (SZÚ Praha)
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (TU Liberec)
 • prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. (VŠE Praha) – místopředsedkyně
 • Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. (PřF UP Olomouc) – odpovědný redaktor časopisu Informační bulletin České statistické společnosti
 • Ing. Ondřej Vozár (ČSÚ)
 • RNDr. Marta Žambochová, Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem)

Revizorka

 • doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. (VŠE Praha)

Předseda a výbor České statistické společnosti 29. 1. 2015-2017

Předsedkyně

 • prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. (VŠE Praha)

Výbor

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (MFF UK Praha)
 • RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. (FM VŠE Jindřichův Hradec)
 • RNDr. Marie Budíková, Dr. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. (FS ČVUT v Praze) – místopředseda
 • RNDr. Jan Klaschka, PhD. (ÚI AV Praha)
 • Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. (FEI VŠB-TU Ostrava) – vědecká tajemnice (od 1. 2. 2016)
 • Ing. Tomáš Löster, Ph.D. (VŠE Praha) – hospodář
 • RNDr. Marek Malý, CSc. (SZÚ Praha)
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (TU Liberec) – vědecký tajemník (do 31. 1. 2016)
 • Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. (PřF UP Olomouc) – odpovědný redaktor časopisu Informační bulletin České statistické společnosti
 • Ing. Ondřej Vozár (ČSÚ)
 • RNDr. Marta Žambochová, Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem)

Revizorka

 • doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. (VŠE Praha)

Předseda a výbor České statistické společnosti 1. 2. 2013-2015

Předsedkyně

 • prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. (VŠE Praha)

Výbor

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (MFF UK Praha)
 • RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. (FM VŠE Jindřichův Hradec)
 • doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. (VŠE Praha)
 • RNDr. Marie Budíková, Dr. (PřF MU Brno)
 • prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. (FS ČVUT v Praze) – místopředseda
 • Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. (FEI VŠB-TU Ostrava) – správce webových stránek
 • Ing. Tomáš Löster, Ph.D. (VŠE Praha) – hospodář
 • RNDr. Marek Malý, CSc. (SZÚ Praha)
 • prof. RNDr. Jan Picek, CSc. (TU Liberec) – vědecký tajemník
 • Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. (PřF UP Olomouc) – odpovědný redaktor časopisu Informační bulletin České statistické společnosti
 • Ing. Ondřej Vozár (ČSÚ)
 • RNDr. Marta Žambochová, Ph.D. (UJEP Ústí nad Labem) 

Revizor

 • RNDr. Jan Klaschka, PhD. (ÚI AV Praha)

Předseda a výbory České statistické společnosti 7. 2. 2011-2013

Předseda

 • prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. (FS ČVUT v Praze)

Výbor

 • RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. (FM VŠE Jindřichův Hradec)
 • doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. (VŠE Praha)
 • RNDr. Marie Budíková, Dr. (PřF MU Brno)
 • Ing. Tomáš Löster (VŠE Praha) – hospodář
 • doc. RNDr. Jan Picek, CSc. (TU Liberec) – vědecký tajemník
 • RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (VUT Brno)
 • prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc. (PdF Univerzita Hradec Králové)
 • Ing. Zdeněk Roth, CSc. (SZÚ Praha)
 • prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. (VŠE Praha) – místopředsedkyně
 • Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D.(ČSÚ Praha)
 • Ing. Pavel Stříž, Ph.D. (Nakladatelství Martin Stříž) – výkonný redaktor časopisu Informační bulletin České statistické společnosti
 • doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc. (PřF OU Ostrava)

Revizoři

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (MFF UK Praha)
 • RNDr. Jan Klaschka, PhD. (ÚI AV Praha)
 • RNDr. Marek Malý, CSc. (SZÚ Praha)

Přerozdělení funkcí ve výboru 2009-11

1. místopředseda: Jan Fischer
2. místopředseda: Hana Řezanková
Vědecký tajemník: Jan Picek
Hospodář: Tomáš Löster
Výkonný redaktor IB: Pavel Stříž


Výbor České statistické společnosti 2007-2009

zvolený na valném shromáždění 8. února 2007

Jméno Odkud Email
Předseda
doc. RNDr. GejzaDohnal, CSc. FStr ČVUT Praha gejza.dohnal@fs.cvut.cz
Místopředseda
Ing. Jan Fischer, CSc. ČSÚ Praha jan.fischer@czso.cz
Vědecký tajemník
doc. RNDr. Jan Picek, CSc. TU Liberec jan.picek@vslib.cz
Hospodářka
doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. VŠE Praha blatna@vse.cz
Výkonný redaktor IB
Ing. Pavel Stříž, Ph.D. UTB Zlín striz@fame.utb.cz
Revizoři
prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. MFF UK jaromir.antoch@mff.cuni.cz
RNDr. Jan Klaschka, Ph.D. ÚI AV Praha klaschka@cs.cas.cz
RNDr. Marek Malý, CSc. SZÚ Praha marek.maly@szu.cz
Členové
RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D. FM VŠE J. Hradec barto-ji@fm.vse.cz
RNDr. Marie Budíková, Dr. PF MU Brno budikova@math.muni.cz
Ing. Tomáš Löster VŠE Praha losterto@vse.cz
RNDr. Pavel Popela, Ph.D. VUT Brno popela@um.fme.vutbr.cz
prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc. PdF UHK zdenek.pulpan@uhk.cz
Ing. Zdeněk Roth, CSc. SZÚ Praha zdenek.roth@szu.cz
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. VŠE Praha rezanka@vse.cz
doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc. PřF OU Ostrava tvrdik@osu.cz

Výbor České statistické společnosti 2005-2007

zvolený na valné hromadě 20. ledna 2005.

Předseda:

 • prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. (MFF UK Praha)

Místopředseda:

 • doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc. (Ostravská univerzita Ostrava)

Hospodářka:

 • doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. (VŠE Praha)

Tajemník:

 • RNDr. Marek Malý, CSc. (Státní zdravotní ústav Praha)

Výbor České statistické společnosti 2003-2005

zvolený na valné hromadě 30. 1. 2003

Jméno Odkud Email
Předseda
doc. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. MFF UK Praha, jaromir.antoch@karlin.mff.cuni.cz
Místopředseda
doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. FSV UK Praha visek@mbox.fsv.cuni.cz
Hospodářka
doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. VŠE Praha, blatna@vse.cz
Vědecký tajemník
RNDr. Marek Malý, CSc. SZÚ Praha marek.maly@szu.cz
Redakce bulletinu
doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. FStr ČVUT Praha, dohnal@fsik.cvut.cz
Revizor
RNDr. Jan Klaschka, Ph.D. ÚI Praha klaschka@cs.cas.cz
Členové
RNDr. Jitka Bartošová FM VŠE Jindřichův Hradec barto-ji@fm.vse.cz
RNDr. Marie Budíková, Dr. PF MU Brno budikova@math.muni.cz
Mgr. Miroslav Hartmann ČSÚ Hradec Králové hartmann@gw.czso.cz
prof. RNDr. PhDr. Zdeněk Půlpán, CSc. PdF Univerzita Hradec Králové zdenek.pulpan@uhk.cz
Ing. Zdeněk Roth, CSc. SZÚ Praha zdenek.roth@szu.cz
doc. Ing. Hana Řezanková, CSc. VŠE Praha rezanka@vse.cz
Ing. Josef Tvrdík, CSc. PřF OU Ostrava tvrdik@osu.cz

Výbor České statistické společnosti 2001-2003

Jméno Odkud Email
doc. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. MFF UK Praha, předseda Antoch Jaromír
doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. VŠE Praha, hospodářka Blatná Dagmar
RNDr. Marie Budíková, Dr. PF MU Brno Budikova Marie
doc. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. FStr ČVUT Praha, redakce Bulletinu Dohnal Gejza
Mgr. Miroslav Hartmann ČSÚ Hradec Králové Hartmann Miroslav
RNDr. Marek Malý, CSc. SZÚ Praha, vědecký tajemník Malý Marek
doc. RNDr. Jaroslav Michálek, CSc. PF MU Brno Michálek Jaroslav
prof. Ing. Jiří Militký, CSc. TUL Liberec Militký Jiří
Ing. Zdeněk Roth, CSc. SZÚ Praha Roth Zdeněk
doc. Ing. Hana Řezanková, CSc. VŠE Praha Řezanková Hana
Ing. Josef Tvrdík, CSc. PřF OU Ostrava Tvrdík Josef
doc. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. FSV UK Praha, místopředseda Víšek Jan Ámos
doc. Ing. Jiří Žváček, CSc. Praha, správa WWW stránek Žváček Jiří
RNDr. Jan Klaschka, Ph.D. ÚI Praha, revizor Klaschka Jan