uvodni_foto-200x150Výbor ČStS s velkou lítostí oznamuje,

že v pátek 8. června zesnul ve věku 85 let

prof. Ing. Václav Čermák, DrSc.,

uznávaný statistik a vynikající vysokoškolský pedagog, který stál u vzniku České statistické společnosti

a v letech 1993-1995 byl jejím předsedou.