O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše

Tereza Košťáková

vyšlo 2019, vydal Český statistický úřad
cca 100 stran

recenzi napsal Ondřej Vozár v září 2020

Kniha (bezplatně dostupná na stránce ČSÚ) pokrývá oblasti statistické teorie (adekvační problém, teorie statistických ukazatelů, teorie indexů), ekonomické statistiky a národního účetnictví a statistických metod (např. sezónní očišťování), které jsou potřebné pro správnou interpretaci údajů státní statistiky. Řada uživatelů statistiky se během svých studií s těmito tématy potřebnými k správnému porozumění údajům ze státní statistiky nesetká. Navíc často zdánlivá snadnost těchnto témat svádí k jejich podceňování.

Po této útlé knize rád sahám, když mám studentům v úvodním kurzu, laikům a také specialistům jiných oborů včetně matematické statistiky vysvětlit některé záludnosti státní a především ekonomické statistiky. Doporučuji ji rovněž jako jakýsi aperitiv před tím, než se specialista z jiného oboru před interpretací nebo analýzou dat ze státní statistiky vrhne na četbu metodických poznámek a manuálů k příslušné statistiky.

Kniha je psána velmi čtivě, s minimem vzorců, metody jsou vysvětlovány pomocí jednoduchých numerických příkladů a přiléhavými příklady „ze života“. Každý pojem, problém nebo metoda je zpracována vždy v článku o 1-3 stranách tak, že pro jejich porozumění není nutno číst články ostatní.

Kniha je rozdělena do čtyř částí podle rostoucí náročnosti.

  • První část O statistice bez čísel se zaměřuje na základní problémy jako např. co odlišuje statistiku od evidence, jak se z pojmů vytváří ukazatele.
  • Druhá část Jak se vyhnout chybám se zabývá základy interpretace statistických dat (procento vs. procentní bod, nominální vs. reálný růst), srovnání v čase (meziroční, mezičtvrletní a bazické indexy) a statistických grafech (sloupcové a výsečové grafy).
  • Třetí část Co je dobré vědět o statistických ukazatelích se kromě měr polohy (průměr vs. medián, kvantily) a variability se zabývá problematikou vybraných statistik – inflace, statistiky zahraničního obchodu, počtu zaměstnanců (fyzické osoby vs. „přepočtené úvazky“).
  • Poslední část Pro pokročilé se zabývá problematikou sezónního očišťování a očišťování od vlivů kalendáře (rozdílný počet pracovních dní, klouzavé svátky jako jsou Velikonoce), paritou kupní síly, problematice řetězení indexů, akrualizace.