Knihovnička-Mlodinow

Život je jen náhoda – Jak náhoda ovlivňuje naše životy

Leonard Mlodinow

vyšlo 2008, v češtině 2009 v nakladatelství Slovart
cca 250 stran

recenzi napsal Ondřej Vencálek v říjnu 2019

K této knížce se pravidelně vracím a doporučuju ji všem zájemcům o statistiku. Je psaná „populárně“, tj. k jejímu pochopení postačí hloubavá mysl, složitý kalkulus netřeba (kniha se obejde bez vzorečků). Důvodů, proč se ke knize vracím, je několik. Pokusím se shrnout ty nejdůležitější:

 

1) Kniha mi slouží jako zdroj motivačních příkladů ke studiu pravděpodobnosti a statistiky. Jsou v ní popsány běžné situace, v nichž můžeme s úspěchem použít výsledky teorie pravděpodobnosti nebo statistiky. S oblibou používám při výkladu Bayesovy věty tzv. problém Montyho Halla (kapitola 3) nebo asi nejlepší vysvětlení principu regrese („návratu k průměru“) pomocí příkladu pozitivní resp. negativní reakce na extrémně vydařený resp. nevydařený výkon (kapitola 1).

 

2) Z knihy jsem se dozvěděl mnoho o historii teorie pravděpodobnosti. Vlastně je to pro mě jeden ze základních zdrojů informací o historii disciplíny, které se věnuji. S výjimkou prvních a posledních dvou kapitol je kniha psána jako příběh teorie pravděpodobnosti od jejích počátků po současnost – postupně se seznamujeme s Cardanem (kap. 3), Galieim (kap. 4), Pascalem a Fermatem (kap. 4), Bernoullim (kap. 5), Bayesem (kap. 6) Laplacem, Gaussem a de Moivrem (kap. 7) a Queteletem a Galtonem (kap. 8).

 

3) Kniha upozorňuje na naše problémy s vnímáním nahodilosti. Autor se odkazuje na práci Kahnemana a Tverského (kapitoly 1, 9 a 10), ale i dalších psychologů a sociologů. Uvádí například, že „Psychologové došli k závěru, že jsme zatíženi na hledání souhlasu s našimi názory, a tato tendence je hlavní překážkou bránící nám odpoutat se od klamné interpretace náhodné události“. V kapitole 10 pak mj. popisuje Perrowovu teorii nehod, kterou shrnuje větou „Ve složitých systémech (k nimž řadím i naše životy) musíme očekávat, že drobné nehody, které normálně ignorujeme, se náhodně spojí ve velký problém.“ Důsledky těchto tvrzení ilustruje barvitými příběhy „ze života“.