StatLib (domovská stránka Cernegie Mellon University je velkým zdrojem statistických informací, včetně přehledu statistických kateder)

Přehled českých kateder vyučujících statistiku

Brno

Masarykova univerzita v Brně
Katedra aplikované matematiky a informatiky Ekonomicko-správní fakulta
Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecká fakulta
Institut biostatistiky a analýz
   
Vysoké učení technické
Ústav matematiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
   
Mendelova univerzita v Brně
Ústav statistiky a operačního výzkumu Provozně ekonomická fakulta

 České Budějovice

Jihočeská univerzita
Katedra aplikované matematiky a informatiky Ekonomická fakulta
Katedra matematiky Pedagogická fakulta

Liberec

Technická univerzita v Liberci
Katedra aplikované matematiky Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Katedra ekonomické statistiky Ekonomická fakulta

Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci
Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecká fakulta

Opava

Slezská univerzita v Opavě
Katedra informatiky a matematiky Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Ostrava

Ostravská univerzita
Katedra matematiky Přírodovědecká fakulta
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie
Katedra matematických metod v ekonomice Ekonomická fakulta
Katedra aplikované matematiky Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra kontroly a řízení jakosti Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Pardubice

Univerzita Pardubice
Ústav matematiky a kvantitativních metod Fakulta ekonomicko-správní
Katedra matematiky a fyziky Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra analytické chemie Fakulta chemicko-technologická
Katedra informatiky v dopravě Dopravní fakulta Jana Pernera

Plzeň

Západočeská univerzita
Katedra matematikyStatistici na KMA Fakulta aplikovaných věd
Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Pedagogická fakulta

Praha

České vysoké učení technické
Katedra matematiky Fakulta stavební
Ústav technické matematiky Fakulta strojní
Katedra kybernetiky Fakulta elektrotechnická
Katedra matematiky Fakulta elektrotechnická
Katedra matematiky Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Ústav aplikované matematiky Fakulta dopravní
Ústav aplikované matematiky Fakulta dopravní
Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních technologií
   
Karlova univerzita
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulta
Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky Přírodovědecká fakulta
Ústav lékařské informatiky 2. lékařská fakulta
   
Vysoká škola ekonomická
Katedra statistiky a pravděpodobnosti Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky Fakulta informatiky a statistiky
Katedra exaktních metod Fakulta managementu
   
Vysoká škola chemicko-technologická
Ústav matematiky Fakulta chemicko-inženýrská
   
Česká zemědělská univerzita v Praze
Katedra statistiky Provozně ekonomická fakulta

Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Katedra matematiky a informatiky Fakulta sociálně ekonomická
Katedra informatiky a geoinformatiky Fakulta životního prostředí

Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav statistiky a kvantitativních metod Fakulta managmentu a ekonomiky