STATISTICKÉ DNY V TELČI 2022

STATISTICKÉ DNY V TELČI 2022

23. – 25. září 2022

Univerzitní centrum Telč


organizují

Česká statistická společnost a Česká matematická společnost
ve spolupráci s
Ústavem matematiky a statistiky, PřF,MU

Česká statistická společnost pokračuje v téměř 30leté tradici pořádání Statistických dnů. Ty letošní se konají po dlouhé době, kdy se nejrůznější akce musely přesunout pouze do virtuálního prostoru. Proto motto letošních dní snad ani nemůže znít jinak než


POJĎME SE OPĚT POTKAT


Letošní setkání není tematicky nijak vyhraněné – ať rozvíjíte teorii matematické statistiky či pravděpodobnosti, děláte aplikace, nebo se se statistikou potkáváte jinak, jste vítáni.

Zaměření konference

  • Statistika ve výuce i v praxi
  •     Česká statistická společnost organizuje Statistické dny již od roku 1994 jako konferenci, na níž se setkávají statistikové zabývající se teoretickou a aplikovanou statistikou s odborníky z praxe, kteří ve své práci využívají statistické metody a postupy. Taková pracovní a diskusní setkání, na nichž účastníci prezentují výsledky své činnosti a diskutují o aktuálních statistických problémech si samozřejmě kladou za cíl zvyšovat úroveň statistické vzdělanosti v České republice.
  •     Na organizaci Statistických dnů se zpravidla podílejí matematické katedry některé vysoké školy v daném regionu, takže část jednání konferencí bývá také věnována otázkám výuky statistiky na vysokých školách. K náplni Statistických dnů patří již tradičně i prezentace firem, které zajišťují distribuci statistických programových systémů a velmi příjemnou částí konference bývají společenské večery často spojené s hudbou.
  •     Aktivní účastníci statistických dnů většinou připraví své přednášky i v písemné podobě a zájemci se pak mohou s texty příspěvků seznámit na stránkách Informačního bulletinu České statistické společnosti.

Vložné

   Vložné činí 1750,- Kč a zahrnuje:
  • - 1000 Kč ubytování, 750 Kč - 2 obědy a 2 večeře.

  • Pro platbu vložného bankovním převodem použijte následující platební údaje.
  • IBAN : CZ41 2010 0000 0028 0075 7369
  • BIC : FIOBCZPPXXX
  • Adresa pobočky : Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika
  • Majitel účtu : Česká statistická společnost, z.s.

  • Pro tuzemské platby použijte číslo účtu 000000-2800757369/2010.

  • Při platbě ze zahraničí dbejte na to, aby došlá částka po odečtení všech bankovních poplatků odpovídala výši vložného. (Zahraniční účastníci mohou poplatek zaplatit po příjezdu na konferenci hotově v českých korunách.)

  • V položce Zpráva pro příjemce uveďte email zadaný při registraci.

  • Vložné účastníků z ČR musí být na účet připsáno do 31. srpna 2022.

Důležité termíny

  • Registrace: do 31. srpna 2022
  • Účastnický poplatek: do 31. srpna 2022
  • Zahraniční účastníci mohou poplatek zaplatit po příjezdu na konferenci hotově v českých korunách.
  • Abstrakt: do 1. září 2022
  • Název a abstrakt příspěvku lze zadat přímo při registraci nebo jej lze poslat na adresu ondrej.vencalek@upol.cz.
   Konference je možné se zúčastnit i bez vlastního příspěvku.
  • Příspěvek: do 1. září 2022
  • Nepočítáme s vydáním konferenčního sborníku, nicméně zájemcům nabízíme možnost publikovat svůj příspěvek v časopise Informační bulletin České statistické společnosti. Zveřejněny budou příspěvky, které úspěšně projdou recenzním řízením. Pokyny pro autory najdete zde. Příspěvky i abstakt lze posílat na adresu ondrej.vencalek@upol.cz.

Kontakt

  • Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
   Katedra aplikované matematiky
   Fakulta elektrotechniky a informatiky
   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
   17. listopadu 2172/15
   708 33 Ostrava Poruba
   Česká republika

   e-mail: Martina.Litschmannova < at > vsb.cz