Zemřel Václav Čermák (8. 6. 2018)

Zemřel Václav Čermák (8. 6. 2018)

Výbor ČStS s velkou lítostí oznamuje, že v pátek 8. června zesnul ve věku 85 let prof. Ing. Václav Čermák, DrSc., uznávaný statistik a vynikající vysokoškolský pedagog, který stál u vzniku České statistické společnosti a v letech 1993-1995 byl jejím předsedou.

Zemřel Lubomír Cyhelský (22. 1. 2018)

Zemřel Lubomír Cyhelský (22. 1. 2018)

Výbor ČStS s velkou lítostí oznamuje, že v pondělí 22. ledna zesnul ve věku 88 let prof. Ing. Lubomír Cyhelský, DrSc., uznávaný statistik a vynikající vysokoškolský pedagog, který stál u vzniku České statistické společnosti.

Zemřela Jana Zvárová (5. 7. 2017)

Zemřela Jana Zvárová (5. 7. 2017)

Výbor ČStS s velkou lítostí oznamuje, že ve středu 5. července 2017 zemřela prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc., dlouholetá členka naší společnosti, významná osobnost české i světové biostatistiky a lékařské informatiky. Poslední rozloučení s prof. Zvárovou se koná v sobotu 15. července od 11 hodin v Ústřední obřadní síni na Olšanských hřbitovech v Praze.

Zemřel Jiří Žváček (24. 11. 2015)

Zemřel Jiří Žváček (24. 11. 2015)

Výbor ČStS s velkou lítostí oznamuje, že v úterý 24. listopadu 2015 náhle zemřel ve věku 72 let doc. Ing. Jiří Žváček, CSc., jeden ze zakládajících členů společnosti, vynikající odborník a především vzácný člověk. Poslední rozloučení s doc. Ing. Žváčkem se konalo v úterý 1. prosince 2015 v 10 hodin v Nové obřadní síni v Praze na Olšanech. parte Nekrolog 1. prosince 2015 se spolupracovníci a přátelé naposled rozloučili s vynikajícím statistikem, dlouholetým pracovníkem Vysoké školy ekonomické v Praze, doc. Ing. Jiřím Žváčkem, CSc., který 24. listopadu zemřel. Jiří Žváček se narodil 10. ledna 1943 v Praze. Vysokoškolské vzdělání získal na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde studoval v letech 1960–1965 obor mechanizace a automatizace řídicích prací. Hluboké znalosti statistiky a příbuzných disciplín získal též mimořádným studiem na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde pak v letech 1980–1982 absolvoval i

Read More

Zemřel Zdeněk Roth (1. 3. 2015)

Zemřel Zdeněk Roth (1. 3. 2015)

Výbor ČStS s velkou lítostí oznamuje, že v neděli 1. března 2015 náhle zemřel ve věku 85 let Ing. Zdeněk Roth, CSc., bývalý předseda společnosti, vynikající odborník a především vzácný člověk. Ztrácíme v něm váženého člověka, vynikajícího statistika, nepřehlédnutelnou osobnost statistické komunity. Po 60 let aktivně pracoval v oblasti analýzy biologických a lékařských dat, zejména ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii, Výzkumném ústavu psychiatrickém a ve Státním zdravotním ústavu, kde dlouhá léta vedl statistické oddělení. Jeho výpočty se staly základem mnoha odborných přednášek a publikací včetně dodnes nepřekonané monografie Statistické metody v experimentální medicíně. Zároveň byl vždy ochoten se o své rozsáhlé znalosti podělit s kolegy a přispět radou. Ing. Roth byl nejen nesmírně erudovaný a respektovaný statistik, ale i vynikající kolega a znalec dalších oborů, například vážné hudby. Poslední rozloučení s

Read More