Nové publikace Českého statistického úřadu

Nové publikace Českého statistického úřadu

Mezi nově vydanými publikacemi ČSÚ najdete souhrnnou publikaci k 15 letům České republiky v Evropské Unii i popularizační knihu Terezy Košťákové: O složitém jednoduše aneb Nebojte se statistiky, nekouše. Stručné informace o vybraných novinkách z dílny ČSÚ najdete na http://www.statspol.cz/wp-content/uploads/2019/05/csu_nove_publikace_2019_05.pdf.

Knižní novinky nakladatelství nakladatelství Professional Publishing

Knižní novinky nakladatelství nakladatelství Professional Publishing

Milé kolegyně, milí kolegové, rádi bychom vás upozornili na dvě novinky na knižním trhu: Iva Pecáková: Statistika v terénních průzkumech Již třetí, výrazně přepracované vydání knihy se zabývá pořizováním a především vyhodnocováním dat ve výzkumech trhu a veřejného mínění z pohledu statistika. Z obsahu: Pořizování dat; Rozsah výběru a kritéria jeho volby; Statistické zpracování primárních dat; Zobecňování z výběru na populaci; Srovnání dvou nebo více populací; Ověřování a modelování závislostí v kontingenčních tabulkách; Metody vícerozměrné statistiky; Faktorová analýza; Korelační analýza; Vícerozměrné škálování atd. Více na: http://www.profespubl.cz/titulka/statistika-v-terennich-pruzkumech-2/ Richard Hindls, Markéta Arltová, Stanislava Hronová, Ivana Malá, Luboš Marek, Iva Pecáková, Hana Řezanková: Statistika v ekonomii Zcela nová kniha českých autorů přináší vše potřebné pro pochopení principů statistiky a její praktické aplikace v denní praxi. Z obsahu: Popisná statistika; Pravděpodobnost (Diskrétní rozdělení, Spojitá rozdělení, Limitní věty atd.); Analýza

Read More

Hana Řezanková: Analýza dat z dotazníkových šetření

Hana Řezanková: Analýza dat z dotazníkových šetření

Nedávno vyšlo už čtvrté, výrazně přepracované vydání knihy si opět klade za cíl usnadnit odborníkům vyhodnocování dotazníkových šetření pomocí statistických metod, řešených jednak „ručními“ výpočty, jednak v programu IBM SPSS Statistics. Na přikladu konkrétního dotazníku se čtenář seznámí s jeho přípravou, popisem datového souboru, vyhodnocením odpovědí a zjišťováním vztahů mezi odpověďmi. Více na: http://www.profespubl.cz/titulka/analyza-dat-z-dotaznikovych-setreni/

Nové vydání knihy

Nové vydání knihy

Vyšlo 2. přepracování vydání knihy: Zuzana, Prášková a Petr, Lachout. Základy náhodných procesů I. Praha: Matfyzpress. 2013

Nová kniha

Nová kniha

Vyšla kniha: MALÁ, Ivana. Statistické úsudky. Praha: Professional Publishing, 2013, 260 s. Podrobnější informace nalezente zde.

Nová kniha

Nová kniha

Vyšla kniha: HEBÁK, Petr a kol. Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. Praha: Informatorium, 2013, 877 s.