Zlepšení možností financování statistického výzkumu ze strany Evropské rady pro výzkum

Zlepšení možností financování statistického výzkumu ze strany Evropské rady pro výzkum

Federace Evropských národních statistických společností (FENStatS), jejímž členem je i naše společnost, vyvinula nové úsilí s cílem zlepšit podmínky financování statistického výzkumu ze strany Evropské rady. Korespondence mezi prezidentem FENStatS a předsedou ERC dává naději na zlepšení možností financování ze strany ERC. Více se dozvíte zde.

New ERA Chair at Lisbon School of Medicine

New ERA Chair at Lisbon School of Medicine

Sdílíme pracovní nabídku pro zkušené statistiky: ​ Leading Scientist in Data Science & Health  Job position  Project: ERA Chair – iSTARS – Informatics and Statistical Tools for the Advancement of Research Success ERA Chair, Full time Category: Professor – Established /Leading researcher (R3/R4) (Associado or Catedrático Convidado in the Portuguese system) Reference: iSTARS/ERA-CHAIR/FMUL   Scientific Area  Data Science, Medical Statistics, Health Informatics, Artificial Intelligence in Medicine, Biostatistics   Details  The Faculty of Medicine of University of Lisbon is seeking a highly motivated established/leading researcher (R3-R4 level https://bit.ly/3lnRuu5) with excellent scientific credentials in the general scientific area of the project, who is willing to help build a robust and leading group in data science for health research. The successful candidate is expected to shape this new research direction in interaction with other researchers of the School

Read More

ROBUST: Další změna termínu

ROBUST: Další změna termínu

Po přihlédnutí k vývinu epidemiologické situaci jak v Česku, tak na Slovensku, jsme se rozhodli, že ROBUST 2020, nyní ROBUST 2021, odložíme o další rok, tj. na začátek léta 2022. Rádi bychom jej, doufám, že tentokrát již definitivně, uskutečnili v první půli června 2022 tam kde byl plánován již dříve, tj. v Bardějově. Více zde.

Zřízení odborné skupiny k problematice epidemie COVID-19

Zřízení odborné skupiny k problematice epidemie COVID-19

V reakci na neuspokojivou situaci týkající se sběru a zpracování dat o šíření a důsledcích infekce SARS-CoV-2 zřizuje Výbor České statistické společnosti k 1. únoru 2021 odbornou skupinu, která by měla přispět k nápravě této situace, která má neblahé celospolečenské důsledky a která zároveň poškozuje pověst našeho oboru. Více na stránce odborné skupiny.

Informujeme o projektu OPTIONS

Informujeme o projektu OPTIONS

Informujeme o projektu OPTIONS (Odborný Predikční Tým pro Intenzivní Odhadování v Nenadálých Situacích), jehož cílem je v českém prostředí ověřit funkčnost forecastigových turnajů jako nástroje na zkvalitnění institucionálního rozhodování. Informace o projektu naleznete na stránce https://options.ceskepriority.cz/index.html Zájemci o účast v projektu se mohou registrovat do 15. ledna 2021. Forecastingové turnaje se uskuteční v průběhu jara 2021. Projekt je inspirován knihou Philipa Tetlocka a Dana Gardnera Superprognózy.