Nabídka zaměstnání: Biostatistik / Analytik

Nabídka zaměstnání: Biostatistik / Analytik

Agentura pro ochranu přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) hledá nového kolegu – statistika / datového analytika. Nabízí možnost pracovat na věcech, které budou mít opravdový dopad na podobu ochrany přírody v ČR. Místo výkonu práce: Ústředí AOPK ČR (Praha 11 – Chodov) Jedná se o pracovní místo na dobu určitou (do 11/2023). Přihlášky jsou očekávány do 20. dubna 2019. AOPK ČR shromažďuje řadu datových sad. Nově dokázali vytvořit pracovní místo pro člověka, od kterého očekávají rozšíření jejich schopností je analyzovat. Data kromě svého primárního účelu skýtají ještě slušný potenciál dalších nových zjištění a nabízejí uplatnění řady pokročilých statistických postupů – GLM, mnohorozměrných analýz, analýz časových řad, práci s velkými datovými sadami, data mining. Orientace v oboru biologie (vegetace, rostlinné nebo živočišné druhy) bude pro uchazeče výhodou, nový zaměstnanec nicméně bude spolupracovat

Read More

ČSÚ otevírá výzkumníkům nové SafeCentrum

ČSÚ otevírá výzkumníkům nové SafeCentrum

Český statistický úřad výrazným způsobem rozšiřuje nabídku poskytovaných služeb v oblasti mikrodat. Od 15. ledna 2019 bude pracovníkům výzkumných a vědeckých institucí umožněno samostatně pracovat v nově zřízeném SafeCentru v prostorách Ústřední statistické knihovny. Přístup bude možný za přesně vymezených podmínek s důrazem na vysokou ochranu dat. Více na: https://www.czso.cz/csu/czso/csu-otevira-vyzkumnikum-nove-safecentrum

Big Data for Official Statistics Competition (BDCOMP)

Big Data for Official Statistics Competition (BDCOMP)

The Big Data for Official Statistics Competition (BDCOMP) has just been launched, and you are most welcome to participate. All details are provided in the call for participation: http://www.cros-portal.eu/content/call-participation Participation is open to everybody (with a few very specific exceptions detailed in the call). In this first instalment of BDCOMP, the competition is exclusively about nowcasting economic indicators at national or European level. There are 7 tracks in the competition. They correspond to 4 main indicators: Unemployment, HICP, Tourism and Retail Trade and some of their variants. Usage of Big Data is encouraged but not mandatory. For a detailed description of the competition tasks, please refer to the call. The authors of the best-performing submissions for each track will be invited to present their work at the NTTS 2017 conference (the exact award

Read More

Životní jubileum prof. Ing. Lubomíra Cyhelského, DrSc.

Životní jubileum prof. Ing. Lubomíra Cyhelského, DrSc.

Za Českou statistickou společnost přejeme hodně zdraví a spokojenosti do dalších let profesoru Ing. Lubomíru Cyhelskému, DrSc. při příležitosti jeho 85. narozenin. Profesor Cyhelský je jedním ze zakládajících členů společnosti. Do iniciativ snažících se o vytvoření společnosti statistiků se zapojoval již před rokem 1990, kdy byla společnost založena. Bohužel společenské podmínky dřívějšímu vytvoření nebyly nakloněny. Po vzniku České statistické společnosti byl profesor Cyhelský zvolen do hlavního výboru, kde působil po dvě funkční období. I poté se aktivně zapojoval do činnosti společnosti. Profesor Cyhelský má ale mnohem více zásluh týkajících se rozvoje a popularizace statistiky. Je významnou osobností jak v pedagogické, tak i vědecké oblasti. V roce 1952 stál u zrodu katedry statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze, v letech 1962–1990 zastával funkci vedoucího této katedry. Působil i v řadě dalších významných akademických funkcích. Později začal pedagogicky působit i na dalších vysokých školách. Výbor České statistické

Read More

10. setkání skupiny V6 statistických společností

10. setkání skupiny V6 statistických společností

Dne 10. října proběhlo v sídle ČSÚ v Praze jubilejní setkání statistických společností zemí V6 a Polska. Účastníky uvítal vrchní ředitel sekce makroekonomických statistik Jaroslav Sixta. Příspěvek doc. Marie Bohaté „Second Round of Peer Reviews“ vyvolal živou diskusi mezi účastníky. Došlo k vytvoření paralelních principů pro národní statistické úřady a centrální úřady. Na základě zkušeností z auditu řecké statistiky se bude přecházet k zpřísňování procesu peer review, k zveřejňování výsledů a k zavedení vynutitelnosti nápravných opatření. Prof. Jaromír Antoch z MFF UK přednesl přednášku „Election of the Czech President and Monte Carlo Simulation“ o nejasnostech a úskalích algoritmu pro ověřování pravosti podpisů pro návrh kandidátů. Poté proběhly krátké referáty o činnosti jednotlivých statistických společností a návrh dalších aktivit. Margit Epler z Rakouska (ESGAB) vyzvala skupinu, aby se připojila k společnému prohlášení proti porušování Principu 1 o nezávislosti statistických úřadů a požadavku

Read More

Statistika a věda

Statistika a věda

V listopadu 2013 se v Londýně za účastí 100 významných statistiků z celého světa uskutečnila konference o budoucnosti statistiky. Tato konference byla vyvrcholením akcí, kterých se v rámci oslav Mezinárodního roku statistiky zúčastnilo více než 2300 organizací ze 128 zemí. Poselství z tohoto setkání je shrnuto ve zprávě (http://bit.ly/londonreport), která je určena nejen profesionálním statistikům, ale i lidem, kteří v oblasti statistiky odborníky nejsou. Může být zdrojem informací pro studenty vysokých škol zajímající se o statistiku, pro politiky, kteří chtějí lépe porozumět významu statistiky pro společnost i pro širokou veřejnost, která z ní může získat informace o nepochopených oblastech statistiky.

Interview s prof. Andělem

Interview s prof. Andělem

První předseda ČStS prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. se letos dožívá 75 let. Interview na počest jeho životního jubilea najdete zde. Kratší interview bylo publikováno v čísle 5/2014 Statistika a My.