/ 16 září, 2022/ Novinky a zajímavosti

Sdílíme informaci o startu nového českého forecastového turnaje.

 

Dobrý den,

jsme výzkumná organizace České priority, která sdružuje české i zahraniční experty. Usilujeme o integraci vědeckých poznatků a analýz do tvorby a implementace veřejných politik. K tomu používáme mimo jiné úsudkový forecasting – metodu odhadování budoucího vývoje založenou na pravděpodobnostním uvažování a kolektivní inteligenci.

Od 5. října 2022 do 31. března 2023 pořádáme forecastingový turnaj FORPOL. Cílem turnaje je poskytnout spolupracujícím veřejným institucím kvalitní expertní odhady budoucích trendů a událostí. Rádi bychom Vám, Vašim kolegům a studentům nebo členům nabídli možnost zúčastnit se.

Registrace jsou otevřeny do 3. října.

Do turnaje se může přihlásit každý, kdo rád vyhledává informace a objevuje nová témata. K zapojení není potřeba nikam cestovat – vše proběhne on-line. Pro účastníky je turnaj příležitost, jak zlepšovat vlastní schopnost přesně odhadovat pravděpodobnosti budoucího vývoje, což může mít zásadní dopady na kvalitu vlastního rozhodování v každodenním životě. Turnaj je navíc příležitostí poznat a zapojit se do komunity forecasterů. Mezi účastníky s nejlepšími komentáři a nejlepšími celkovými odhady rozdělíme 200 tisíc korun.

Pro více informací o turnaji a úsudkovém forecastingu navštivte web www.forpol.cz.

Víte o někom dalším, koho by turnaj mohl zajímat? Prosíme sdílejte tuto pozvánku přímo, newsletterem, na sociálních sítích nebo neváhejte šířit dál příspěvky zveřejněné na našem Facebooku a Twitteru.

Děkujeme a těšíme se na Vaše predikce!

Tým FORPOL

Share this Post