O Společnosti

uvodni_foto-300x220Posláním České statistické společnosti je sdružovat široké spektrum statistiků všech zaměření, vytvářet předpoklady pro rozvoj statistiky v České republice a poskytovat svým členům odborné informace o nových poznatcích ve statistice. Společnost též napomáhá spolupráci teoretických a aplikovaných statistiků a udržování vysokých standardů ve vzdělání a statistické praxi v České republice.
Česká statistická společnost je profesním sdružením orientovaným na všechny zájemce o statistiku bez ohledu na druh vzdělání a oblast specializace či aplikací.

_____________________________________________________________
Ve dnech 11. září – 16. září 2016 se ve Sporthotelu Kurzovní v Jeseníkách uskuteční již devatenáctá letní škola JČMF ROBUST 2016. Více informací viz PDF.