/ 27 ledna, 2020/ Konference a jiné akce

Výbor České statistické společnosti zve srdečně všechny členy na členskou schůzi, která se uskuteční v úterý 4. února 2020 od 13:00 hodin v budově Českého statistického úřadu v Praze 10, Na padesátém 81, v místnosti 226

Program schůze:

  1. Zpráva o činnosti ČStS v roce 2019 (O. Vencálek)
  2. Zpráva o hospodaření ČStS v roce 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 (T. Löster),
  3. Zpráva z revize hospodaření ČStS za rok 2019 (D. Blatná)
  4. Odborná přednáška na téma Vybrané aspekty analýzy funkcionálních dat, ve které nás doc. Jan Koláček, Ph.D. z PřF Masarykovy Univerzity v Brně seznámí se základy problematiky analýzy funkcionálních dat.

Těšíme se na setkání,
členové výboru ČStS

 

Share this Post