/ 27 května, 2021/ Konference a jiné akce

Milé kolegyně, milí kolegové,

výbor České statistické společnosti zve srdečně všechny členy na členskou schůzi, která se uskuteční tentokrát mimořádně ONLINE, a to ve čtvrtek 10. června 2021 od 16 hodin v prostředí MS Teams.

Odkaz na schůzi v MS Teams bude zaslán (na emailovou adresu uvedenou v databázi ČStS) nejpozději ve středu 9. června všem členům společnosti, kteří se registrují
zde nejpozději do 8. června 2021, 18 hodin.

Účastníci schůze budou seznámeni se Zprávou o činnosti ČStS v roce 2020, Zprávou o hospodaření ČStS v roce 2020 a s návrhem rozpočtu na rok 2021.  Poté proběhne volba výboru a předsedy ČStS. Členové ČStS mohou do 31. 5.  2021 nominovat kandidáty do výboru a kandidáta na předsedu. Své návrhy zasílejte emailem na adresu tajemnice společnosti: martina.litschmannova@vsb.cz

Členská schůze je tradičně spojena s přednáškou. Ta letošní bude věnována vzpomínce na nedávno zesnulého profesora Jiřího Anděla, prvního předsedu ČStS.

Těšíme se na viděnou a věříme, že online forma členské schůze umožní hojnou účast.

členové výboru ČStS

 

 

Share this Post