Informační bulletin ČStS

IB_obalka

Časopis vznikl roce 1990. Hlavním cílem časopisu je publikovat původní vědecké stati vycházející z vlastního výzkumu autorů a původní přehledové vědecké stati ze všech oblastí statistiky (matematické a aplikované statistiky, analýzy dat, ekonomické statistiky, biostatistiky, technické a výpočetní statistiky). Přijímají se i příspěvky týkající se výuky stochastiky.

Vydavatelem je Česká statistická společnost, z. s.
IČ: 00550795
Adresa: Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Předseda Společnosti: Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D.
Adresa: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
E-mail: ondrej.vencalek@upol.cz

Informační bulletin České statistické společnosti vychází pravidelně čtyřikrát do roka. Příspěvky jsou publikovány v češtině, slovenštině nebo angličtině. Příležitostně vychází mimořádné české nebo anglické číslo . Časopis publikuje též krátké zprávy ze života Společnosti a informace o jejích aktivitách.

Evidenční číslo registrace vedené Ministerstvem kultury České republiky dle zákona č. 46/2000 Sb. je E 21214.
Časopisu bylo přiděleno ISSN 1210-8022 (Print) a 1804-8617 (Online).

Časopis je bezplatně distribuován všem členům Společnosti, dále je poskytován vědeckým knihovnám a řadě zahraničních pracovišť, především na Slovensku. Ostatní zájemci jej mohou s drobným spožděním stáhnout na základě nabídky na webové stránce Společnosti.

Časopisu je ve spolupráci s Československým sdružením uživatelů TeXu přiřazen identifikátor DOI registrační agentury CrossRef doi:10.5300/IB.

Můžete pokračovat: