Spolupráce se SŠDS

I když většina statistických seminářů a konferencí je organizována institucemi buď z České republiky, nebo ze Slovenské republiky, informace o nich jsou zasílány jak členům ČStS, tak členům SŠDS. Jedna z konferencí je přímo deklarovaná jako česko-slovenská, resp. slovensko-česká. V ČR je touto konferencí STAKAN (inspirací zkratky byl termín statističtí kantoři), v SR konference PRASTAN. Konference STAKAN je pořádána od roku 1999 – v prvním roce se konaly dvě takto nazvané akce. Od té doby jsou pořádány konference STAKAN a PRASTAN pod záštitou obou statistických společností pravidelně každý lichý rok, střídavě v ČR a SR. První slovensko-český PRASTAN se tedy konal v roce 2001, i když konference se na Slovensku konala dříve i v jiných letech (do roku 2007 každoročně, pak v roce 2009 a příští bude v roce 2013).

Statistikové z obou států se však účastní též dalších konferencí pořádaných sousedy. Dlouhou tradici účasti českých statistiků má například mezinárodní seminář Výpočtová štatistika, který se koná vždy na začátku prosince v Bratislavě. Slovenští statistikové se zase účastní například konference ROBUST, která je nejvýznamnějším setkáním statistiků pořádaným Českou statistickou společností (pořádaná poprvé v r. 1980 a dále každý sudý rok jako letní či zimní škola, původně organizovaná JČSMF, později JČMF za podpory ČStS). Důkazem spolupráce statistických společností obou zemí je zorganizování jednoho ročníku této konference na Slovensku. Jednalo se o ROBUST 2008, který se konal v Pribylině (Račkova dolina v Roháčích). O dva roky později se pro změnu slovenská konference FERNSTAT konala v České republice v Ústí nad Labem.

Zprávy o některých slovenských konferencích jsou publikovány v Informačním bulletinu České statistické společnosti, viz zde, do kterého přispívají také slovenští kolegové. Čeští statistikové zase publikují některé své články v časopise Forum Statisticum Slovacum, který vydává SŠDS, viz zde. V redakčních radách zmíněných časopisů jsou zastoupeni členové jak ČStS, tak SŠDS.