Vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí finančního příspěvku na konference v roce 2022
Česká statistická společnost (ČStS) vyhlašuje výběrové řízení pro mladé vědecké pracovníky a zasloužilé členy ČStS za účelem poskytnutí finančního příspěvku na konference konané v roce 2022. Budou přiznány finanční příspěvky v celkové výši do 15 000 Kč, přičemž maximální výše jednoho příspěvku je 5 000,- Kč. (pdf)
Mladí vědečtí pracovníci spolu s žádostí o příspěvek zašlou

 • abstrakt,
 • informace o konferenci a celkových nákladech akce,
 • podrobnější rozpis, jaký podíl celkových nákladů má být hrazen příspěvkem a k čemu budou získané finanční prostředky použity,
 • seznam dalších institucí, od kterých žádali finanční podporu (sponzorský dar), včetně výše získaných prostředků,
 • bankovní spojení pro převod finančních prostředků (příp. návrh jiného technického řešení využití získaných prostředků),
 • základní životopisné údaje (název školy/instituce, rok ukončení studia, resp. typ a ročník studia).

Podmínkou pro udělení jednorázového finančního příspěvku na konferenci pro mladé vědecké pracovníky je:

 • členství v České statistické společnosti alespoň 1 rok,
 • prezentace příspěvku na konferenci,
 • zaslání odborného článku do Informačního bulletinu České statistické společnosti.

Zasloužilí členové ČStS spolu s žádostí o příspěvek zašlou

 • informace o konferenci a celkových nákladech akce,
 • bankovní spojení pro převod finančních prostředků (příp. návrh jiného technického řešení využití získaných prostředků).

Výběrové řízení se uskuteční na schůzi výboru České statistické společnosti.
Žádosti zasílejte e-mailem na adresu martina.litschmannova@vsb.cz.
Uzávěrka pro přijímání žádostí je 31. 3. 2022.