REQUEST 2007


bajzik.pdf Vladimír Bajzík: Využití logistické regrese pro hodnocení omaku 5
balatka.pdf Michal Balatka: Stanovení nejistot při výpočtu kontaminace zasaženého území 12
bednar.pdf Josef Bednář: MSA - Analýza systému měření 337
beranek.pdf Libor Beránek: Navrhování experimentů pro biomedicínský výzkum pomocí metod DOE 18
bris.pdf Radim Briš: Řešení vybraných modelů s obnovou 24
cezova.pdf Eliška Cézová: Metrologie v praxi
dohnal.pdf Gejza Dohnal: Modely montážních linek
finek.pdf Václav Finěk: Diskrétní waveletová transformace, zhlazování a prahování 37
flegl.pdf Radim Flegl: Podnikové procesy a jejich spolehlivost 60
halfarova.pdf Petra Halfarová: Problematika zavádění statistických metod 71
chmelik.pdf Václav Chmelík: Statistická analýza výroby a povlakování pístků 78
chudoba.pdf Josef Chudoba: Modelování spolehlivosti kompresorové stanice tranzitního plynovodu 88
jahoda.pdf Pavel Jahoda: Korekce exponenciální analýzy při posuzování vhodnosti modelu morbidity 98
janiga.pdf Ivan Janiga: Použitie štatistických tolerančných intervalov v riadení kvality 110
jarosova.pdf Eva Jarošová: Analýza experimentu pro robustní návrh 127
Zdeněk Karpíšek: Fuzzy-spolehlivost 342
kolar.pdf Petr Kolář MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti 138
koucky.pdf Miroslav Koucký: Algebraický přístup k problematice výpočtu spolehlivosti sítí 147
kral_krepela.pdf Jan Král, Josef Křepela: SW podpory při řešení projektů s aplikací statistických metod 157
kralota.pdf Otakar Král: Význam systémového přístupu k projektu a zásady projektového řízení 167
kupka.pdf Karel Kupka: Kvalimetrie. Řízení a plánování jakosti pomocí NN a PLS metod. 177
linka_tunak_volf.pdf Aleš Linka, Maroš Tunák, Petr Volf: Stochastická simulace postupných deformací tkaniny 189
linka_tunak.pdf Aleš Linka, Maroš Tunák: Simulation and recognition of common fabric defects 192
maros.pdf Bohumil Maroš: Jaký je rozdíl rizika chyby zbytečného signálu v regulačním diagramu 210
meca.pdf Martin Meca: Modelování doby mezi odchody zákazníků v systému PH/PH/1 218
michalek.pdf Jiří Michálek: Jak interpretovat ukazatele způsobilosti a výkonnosti 225
militky.pdf Jiří Militký: Komplexní kriterium jakosti pro příze 235
nedbalek.pdf Jakub Nedbálek: Analýza spolehlivosti tlakové nádoby metodou Monte Carlo 252
Pavel Popela: Optimalizace v inženýrských úlohách s neurčitými parametry
praks_chudoba_bris.pdf Pavel Praks, Josef Chudoba, Radim Briš: Modelování spolehlivosti kompresorové stanice tranzitního plynovodu 259
strouhal.pdf Jan Strouhal: Příklad použití klasifikačního stromu při hodnocení spolehlivosti software 277
tomkova.pdf Blanka Tomková: Využití predikce vlastností kompozitů s textilní výztuží pro optimalizaci výrobního procesu
volf.pdf Petr Volf: O modelu spolehlivosti s latentním procesem opotřebení 283
witkovsky.pdf Viktor Witkovský: Metódy výpočtu konfidenčných intervalov pre referenčnú hodnotu 298
zajicek.pdf Jaroslav Zajíček: Zefektivnuní procesu RCM 320
zak.pdf Libor Žák: Využití expertního systému při odhadu vlastností výrobků 327