STAKAN

Konference STAKAN 2019 se blíží! Více na  STAKAN 2019.

Jedním z výsledků spolupráce se Slovenskou statistickou a demografickou společností je společná česko-slovenská, resp. slovensko-česká konference, která je organizována pod dvěma názvy, podle toho, v které zemi je pořádána. V ČR je touto konferencí STAKAN (inspirací zkratky byl termín statističtí kantoři), v SR konference PRASTAN. Konference STAKAN je pořádána od roku 1999, viz [1] a [2] – v prvním roce se konaly dvě takto nazvané akce. Od té doby jsou pořádány konference STAKAN a PRASTAN pod záštitou obou statistických společností pravidelně každý lichý rok, střídavě v ČR a SR. První slovensko-český PRASTAN se tedy konal v roce 2001, viz [3], i když konference se na Slovensku konala dříve i v jiných letech (do roku 2007 každoročně, pak v letech 2009 a 2013). Jednotlivé ročníky společných konferencí v letech 2003–2015 hodnotí články a dokumenty [4] až [12].

[1] ARÁVZ, LERAK (vl. jménem ZVÁRA, K.). 1999. Pohár v lese (StaKan v Cikháji). In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 10, č. 4, 1999, s. 10–12.
PDF, URL
[2] TVRDÍK, J. 1999. Jeden stakan je málo aneb STAKAN 2. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 10, č. 4, 1999, s. 12–13.
PDF, URL
[3] MALÝ, M. 2001. Seminář PRASTAN. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 12, č. 4, 2001, s. 22–23.
PDF, URL
[4] ANTOCH, J. – DOHNAL, G. – MALÝ, M. 2003. STAKAN III. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 14, č. 2, 2003, s. 8.
PDF, URL
[5] STŘÍŽ, P. 2003. STAKAN III. z pohledu mladého nadšence. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 14, č. 2, 2003, s. 9–14.
PDF, URL
[6] BARTOŠOVÁ, J. 2005. Několik postřehů ze společné slovensko-české konference PRASTAN 2005. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 16, č. 4, 2005, s. 15–18.
PDF, URL
[7] KOLEKTIV DOKTORANDŮ Z BÁNSKÉ BYSTRICE. 2007. STAKAN 2007 (Rusava, Jestřábí, Česká republika, 25. –27. 5. 2007). In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 18, č. 2, 2007, s. 25–26.
PDF, URL
[8] BĚLÁČEK. J. 2007. STAKAN 2007 – dojmy a reflexe. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 18, č. 4, 2007. s. 3–5.
PDF, URL
[9] BARTOŠOVÁ, J. 2010. PRASTAN’09. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 21, č. 1, 2010, s. 31–32.
PDF, URL
[10] DOHNAL, G. 2012. Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2011. In: Informační bulletin České statistické společnosti, roč. 23, č. 1, 2012, s. 1–3.
PDF, URL
[11] ŘEZANKOVÁ, H. 2014. Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2013. PDF
[12] ŘEZANKOVÁ, H. 2016. Zpráva o činnosti České statistické společnosti v roce 2015. PDF

Webové stránky konference PRASTAN 2013.
Webové stránky konference STAKAN 2015.
Webové stránky konference PRASTAN 2017.