Poslání ČStS

Posláním České statistické společnosti je sdružovat široké spektrum statistiků všech zaměření, vytvářet předpoklady pro rozvoj statistiky v České republice a poskytovat svým členům odborné informace o nových poznatcích ve statistice. Společnost též napomáhá spolupráci teoretických a aplikovaných statistiků a udržování vysokých standardů ve vzdělání a statistické praxi v České republice.

Česká statistická společnost je profesním sdružením orientovaným na všechny zájemce o statistiku bez ohledu na druh vzdělání a oblast specializace či aplikací.

Výbor společnosti uvítá jakékoli odborně zaměřené podněty z řad členské základny a samozřejmě i zajímavé příspěvky do Informačního bulletinu ČStS.