O Společnosti

Posláním České statistické společnosti je sdružovat široké spektrum statistiků všech zaměření, vytvářet předpoklady pro rozvoj statistiky v České republice a poskytovat svým členům odborné informace o nových poznatcích ve statistice. Společnost též napomáhá spolupráci teoretických a aplikovaných statistiků a udržování vysokých standardů ve vzdělání a statistické praxi v České republice.

Standardní výše ročního členského příspěvku je 300,- Kč; redukovaný členský příspěvek (studenti a důchodci) činí 100,- Kč; výše kolektivního příspěvku je 15 000,- Kč.

Můžete pokračovat: