Publikace

Nová kniha

Vyšla kniha: HEBÁK, Petr a kol. Statistické myšlení a nástroje analýzy dat. Praha: Informatorium, 2013, 877 s.