Publikace

Hana Řezanková: Analýza dat z dotazníkových šetření

Nedávno vyšlo už čtvrté, výrazně přepracované vydání knihy si opět klade za cíl usnadnit odborníkům vyhodnocování dotazníkových šetření pomocí statistických metod, řešených jednak „ručními“ výpočty, jednak v programu IBM SPSS Statistics. Na přikladu konkrétního dotazníku se čtenář seznámí s jeho přípravou, popisem datového souboru, vyhodnocením odpovědí a zjišťováním vztahů mezi odpověďmi. Více na: http://www.profespubl.cz/titulka/analyza-dat-z-dotaznikovych-setreni/