Konference a jiné akce

Pozvánka na členskou schůzi

Výbor České statistické společnosti zve srdečně všechny členy na členskou schůzi, která se uskuteční ve středu 7. února 2018 od 13 hodin v  budově Českého statistického úřadu (Na padesátém 81, Praha 10, poblíž stanice metra A Skalka) v zasedací místnosti 226. Odbornou přednášku na téma Stochastické modelování spolehlivosti přednese prof. Ing. Radim Briš, CSc. z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.