Informační Bulletin
České statistické společnosti

Obsah bulletinu/Content of Bulletin
Číslo - Number
201312
20121234
2011123-4
20101234
20091234
20081234
20071234
2006 12-34
20051234M
200412-34--
20031234--
20021234--
20011234--
20001234M-
19991234--
19981234--
19971234--
199612----
19951234MA
19941234M- ”
19931234MA
19921234-A
19911234MA
19901 23 -M -
Informační bulletin

Časopis

Časopis vznikl  roce 1990. Hlavním cílem časopisu je publikovat původní vědecké stati vycházející z vlastního výzkumu autorů a původní přehledové vědecké stati ze všech oblastí stochastiky (matematické a aplikované statistiky, analýzy dat, ekonomické statistiky, biostatistiky, technické a výpočetní statistiky). Přijímají se i příspěvky, týkající se výuky stochastiky. Vedle toho časopis publikuje krátké zprávy ze života společnosti a informace o jejích aktivitách.

Informační Bulletin České statistické společnosti vychází pravidelně 4x ročně a bývá doplněn 1-2 speciálními čísly, nepravidelně v jazyce anglickém (A) a českém (M) . Nepravidelně, nejméně však 1x ročně, vychází CD-ROM s příspěvky z akcí ČStS (sborníky z konferencí, workshopů apod.).

Předsedkyně společnosti: prof. Ing. Hana Řezanková, CSc,
KSTP FIS VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3,
E-mail: hana.rezankova@vse.cz

Vydavatelem je Česká statistická společnost. IČ: 00550795, adresa společnosti je Sokolovská 83, 18600 Praha 8. Evidenční číslo registrace vedené Ministerstvem kultury České republiky dle zákona č. 46/2000 Sb. je E 21214.
Časopisu bylo přiděleno ISSN 1210-8022 (Print) a 1804-8617 (Online). Časopis je bezplatně distribuován všem členům společnosti, dále je poskytován vědeckým knihovnám a řadě zahraničních pracovišť, především na Slovensko. Ostatní zájemci jej mohou s drobným spožděním stáhnout na základě nabídky na webové stránce společnosti.

Časopisu je ve spolupráci s Československým sdružením uživatelů TeXu přiřazen identifikátor DOI registrační agentury CrossRef doi:10.5300/IB.

Redakční rada

Redakční radu časopisu jmenuje výbor společnosti. Současná rada je ve složení:
předseda: Prof. Ing. Václav Čermák, DrSc.,
Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc, MFF UK Praha,
Prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc, ČVUT Praha,
Doc. Ing. Josef Chajdiak, CSc, STATIS Bratislava,
Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc, VUT Brno,
RNDr. Marek Malý, CSc SZÚ, AV ČR,
Doc. RNDr. Jiří Michálek, CSc, ÚTIA AV ČR,
Prof. Ing. Jiří Militký, CSc, TU Liberec,
Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc, OU Ostrava,
Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D., PřF UP Olomouc.

Odpovědným redaktorem je Mgr. Ondřej Vencálek, Ph.D. Autoři mu mohou své příspěvky posílat na adresu ondrej.vencalek@upol.cz
Příspěvky v TeXu vítány na téže adrese, podrobnosti viz Šablony.

Technickým redaktorem je Ing. Pavel Stříž, Ph.D.

Redakční rada zajišťuje recenzní řízení, ze kterého vzejdou obvykle dva posudky, přičemž ani jeden z recenzentů není členem redakce nebo pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů.

Pokyny pro autory:

  1. Redakce přijímá původní vědecké stati vycházející z vlastního výzkumu autorů a původní přehledové vědecké stati ze všech oblastí stochastiky (matematické a aplikované statistiky, analýzy dat, ekonomické statistiky, biostatistiky, technické a výpočetní statistiky). Přijímají se i příspěvky, týkající se výuky stochastiky.
  2. Příspěvky jsou přijímány v elektronické podobě. Pro příspěvky v TeXu využívejte styl ibcs.sty, který naleznete zde.
  3. Jazyk příspěvků můľe být čeština, slovenština, nebo některý ze světových jazyků.
  4. Příspěvky musejí být doprovázeny abstrakty v češtině a angličtině.
  5. Doporučená struktura příspěvku je: souhrn,abstrakt v angličtině, úvod, literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěr, literatura.
  6. Autor/autoři spolu s příspěvkem dodají redakci prohlášení o autorství.
  7. Příspěvky přijaté do redakce jsou postoupeny ke standardnímu nezávislému recenznímu řízení. O výsledku recenzního řízení jsou autoři informováni redakcí časopisu.
  8. Příspěvky přijaté k publikaci jsou publikovány jak v tištěné podobě tak i elektronicky, a jsou on-line přístupné všem zájemcům na internetové stránce společnosti.
  9. Přijaté příspěvky nejsou honorovány.

Texty Bulletinů jsou k dispozici na stránce ve formátu pdf . Na příslušný obsah a text se lze dostat kliknutím v tabulce. (je třeba mít pdf viewer, je zdarma na stránce Adobe či jiný prohlížeč pdf).

V některých pdf dokumentech jsou vytvořeny obsahy (záložky). Lze je vyvolat/odstranit pomocí klíče F5. Kliknutím na záložku podle názvu článku nebo jména autora se text posune na příslušný článek.