STAKAN 2019

STAKAN 2019

Konference STAtističtí KANtoři

11. – 13. října 2019

Zámek Křtiny


organizují

Česká statistická společnost
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

ve spolupráci s
Katedrou matematické analýzy a aplikací matematiky, PřF, UPOL
a
Katedrou aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO

Konference STAtističtí KANtoři je společnou akcí České statistické společnosti a Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Tyto společnosti organizují česko-slovenské konference každý lichý rok a země se pravidelně střídají. V České republice se konference koná pod názvem STAKAN a na Slovensku pod názvem PRASTAN.


V letošním roce je tato akce pořádána ve spolupráci s Katedrou matematické analýzy a aplikací matematiky z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Katedrou aplikované matematiky z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Zaměření konference

  • Výuka statistiky nejen na vysokých a středních školách aneb Jak to učím já
  • - Výuka statistiky na VŠ pro matematiky vs. výuka statistiky na VŠ pro nematematiky: postřehy, zkušenosti, náměty, výukové materiály
  • - Výuka v podání doktorandů aneb „Pomóc, prej mám učit statistiku!“
  • - Výuka statistiky na SŠ: co chtějí a co mohou statistici říct středoškolákům
  • - Popularizace statistiky
  • - Osobnost učitele jako klíčový prvek vzdělávacího procesu aneb učitelem se člověk rodí / stává
  • - Další témata týkající se pravděpodobnosti a statistiky (nejen její výuky)

Ubytování

  • Místo konání konference a ubytování bude v zámku Křtiny, v obci, která je ukrytá na horním okraji krasového Josefovského údolí, asi 15 km severovýchodně od Brna. Organizátoři zajistí ubytování pro každého registrovaného účastníka.
   Cena ubytování: 701,- Kč / noc (včetně rekreačního poplatku)

Vložné

   Vložné činí 2 800,- Kč a zahrnuje:
  • - náklady na ubytování: 1402,- Kč (cena za 2 noci, včetně rekreačního poplatku),
  • - organizační náklady: 1398,- Kč.

  • Pro platbu vložného bankovním převodem použijte následující platební údaje.
  • IBAN : CZ41 2010 0000 0028 0075 7369
  • BIC : FIOBCZPPXXX
  • Adresa pobočky : Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika
  • Majitel účtu : Česká statistická společnost, z.s.

  • Pro tuzemské platby použijte číslo účtu 000000-2800757369/2010.

  • Při platbě ze zahraničí dbejte na to, aby došlá částka po odečtení všech bankovních poplatků odpovídala výši vložného. (Zahraniční účastníci mohou poplatek zaplatit po příjezdu na konferenci hotově v českých korunách.)

  • V položce Zpráva pro příjemce uveďte email zadaný při registraci.

  • Vložné účastníků z ČR musí být na účet připsáno do 30. června 2019.

Důležité termíny

  • Registrace: do 23. června 2019
  • Účastnický poplatek: do 30. června 2019
  • Zahraniční účastníci mohou poplatek zaplatit po příjezdu na konferenci hotově v českých korunách.
  • Abstrakt: do 31. srpna 2019
  • Název a abstrakt příspěvku lze zadat přímo při registraci nebo jej lze poslat na adresu ondrej.vencalek@upol.cz.
   Konference je možné se zúčastnit i bez vlastního příspěvku.
  • Příspěvek: do 15. září 2019
  • Nepočítáme s vydáním konferenčního sborníku, nicméně zájemcům nabízíme možnost publikovat svůj příspěvek v časopise Informační bulletin České statistické společnosti. Zveřejněny budou příspěvky, které úspěšně projdou recenzním řízením. Pokyny pro autory najdete zde. Příspěvky i abstakt lze posílat na adresu ondrej.vencalek@upol.cz.

Kontakt

  • Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
   Katedra aplikované matematiky
   Fakulta elektrotechniky a informatiky
   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
   17. listopadu 2172/15
   708 33 Ostrava Poruba
   Česká republika

   e-mail: Martina.Litschmannova < at > vsb.cz