STAKAN 2015

STAKAN 2015

Konference STAtističtí KANtoři

9. – 11. října 2015

Hotel Čarták, Soláň


organizují

Česká statistická společnost
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť

ve spolupráci s
Katedrou aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO

Konference STAtističtí KANtoři je společnou akcí České statistické společnosti a Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Tyto společnosti organizují česko-slovenské konference každý lichý rok a země se pravidelně střídají. V České republice se konference koná pod názvem STAKAN a na Slovensku pod názvem PRASTAN.


V letošním roce je tato akce pořádána ve spolupráci s Katedrou aplikované matematiky z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Zaměření konference

  • Výuka statistiky na středních a vysokých školách
  • Aplikace statistických metod
  • Nové směry ve vývoji statistických metod

Ubytování

  • Místo konání konference a ubytování bude v hotelu Čarták, který se nachází v srdci Beskyd. Organizátoři zajistí ubytování pro každého registrovaného účastníka.
   Cena ubytování: 484,- Kč / noc (včetně rekreačního poplatku)

Vložné

   Vložné činí 2 100,- Kč a zahrnuje:
  • - náklady na ubytování: 968,- Kč (cena za 2 noci, včetně rekreačního poplatku),
  • - organizační náklady: 1132,- Kč.

  • Pro platbu vložného bankovním převodem použijte následující platební údaje.
  • IBAN : CZ41 2010 0000 0028 0075 7369
  • BIC : FIOBCZPPXXX
  • Adresa pobočky : Fio banka, a.s., IČ 61858374, V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, Česká republika
  • Majitel účtu : Česká statistická společnost, z.s.

  • Pro tuzemské platby použijte číslo účtu 000000-2800757369/2010.

  • Při platbě ze zahraničí dbejte na to, aby došlá částka po odečtení všech bankovních poplatků odpovídala výši vložného. (Zahraniční účastníci mohou poplatek zaplatit po příjezdu na konferenci hotově v českých korunách.)

  • Variabilní symbol obdržíte v přihlašovacím emailu, najdete jej také po přihlášení vedle svého jména.

  • Vložné účastníků z ČR musí být na účet připsáno do 19. června 2015.

Důležité termíny

  • Registrace: do 12. června 2015
  • Účastnický poplatek: do 19. června (Zahraniční účastníci mohou poplatek zaplatit po příjezdu na konferenci hotově v českých korunách.)
  • Abstrakt: do 31. srpna 2015
  • Příspěvek: prodlouženo do 31. října 2015 (Příspěvky, které úspěšně projdou recenzním řízením, budou zveřejněny v časopise Informační bulletin České statistické společnosti. Pokyny pro autory najdete zde. Příspěvky lze posílat na adresu ondrej.vencalek@upol.cz.)

Kontakt

  • Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.
   Katedra aplikované matematiky
   Fakulta elektrotechniky a informatiky
   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
   17. listopadu 2172/15
   708 33 Ostrava Poruba
   Česká republika

   e-mail: Martina.Litschmannova < at > vsb.cz